Hopp til hovedinnhold


Enkel sjekkliste kan redde liv

En sjekkliste på 19 punkter, som tar to minutter å gjennomføre, reduserer dødelighet og komplikasjoner etter operasjoner med hele 40 prosent.

En sjekkliste på 19 punkter, som tar to minutter å gjennomføre, reduserer dødelighet og komplikasjoner etter operasjoner med hele 40 prosent, ifølge USA Today.

Les hele studien: I New England Journal of Medicine

- Kan redde titusener
Forskere fra Harvard School of Public Health har undersøkt hva resultatet av en slik  sjekkliste var, ved åtte sykehus i forskjellige land over hele verden.

En av hovedmennene bak studien, professor Atul Gawand, mener man på verdensbasis kunne spart titusener av menneskeliv og rundt 20 milliarder dollar årlig dersom alle sykehus fulgte den samme enkle sjekklisten.

For resultatet ble gjennomgående det samme: Ved å stille enkle spørsmål blant annet om pasientens identitet, eventuelle allergier, inngrepets plassering, sterilitet, risiko for forventet blodtap, om man har husket antibiotika mot infeksjoner, og ved å sørge for at alle leger og sykepleiere i teamet var skikkelig introdusert, ble dødstallene fra komplikasjoner etter kirurgiske inngrep redusert med 40 prosent.

Inspirert av luftfart
Antall dødsfall etter kirurgi gikk fra 1,4 prosent til 0,8 prosent. Antall komplikasjoner etter kirurgi sank fra 11 til 7 prosent.

Sjekklisten som ble brukt i forsøket er inspirert av den type sjekklister de bruker innen luftfart. Nesten 4000 pasienter deltok i studien som ble foretatt mellom oktober 2007 til september 2008.

Godt teamarbeid viktigst
De åtte sykehusene som er med i den amerikanske studien ligger i byer i USA, Canada, Storbritannia, India, New Zealand, Jordan, Filippinene og Tanzania.

- En operasjon involverer hundrevis av prosedyrer og en rekke forskjellige personer. Vi er flinke til å forsikre oss om at vi gjør mesteparten av tingene vi skal mesteparten av tiden, men vi er ikke gode på å gjøre dem alle hele tiden, sier Gawand.

Studien viser at en vellykket operasjon avhenger mer av godt teamarbeid og klar kommunikasjon enn av den enkelte doktors dyktighet, sier medforfatter Alex Haynes. Nettopp det betyr at alle sykehus kan forbedre seg.

sjekkliste-who

Les om saken i VG også