Hopp til hovedinnhold


Eneste Nødnett med 24 timers backup

Lofotens sårbarhet og spesielle beliggenhet blir tatt ekstra hensyn til når nytt nødnett i hele landet ferdigstilles, melder Lofotposten.
I løpet av året blir Nødnett for den nordligste landsdelen ferdigstilt. Sentrale Østlandsområdet – Oslo og nærområdene Østfold, Akershus og deler av Buskerud ble utbygd i trinn I.
Den landsdekkende utbyggingen, trinn II, ble vedtatt av Stortinget i juni 2011, og iverksatt i 2012.
I løpet av en 3,5 års prosjektperiode bygges Nødnett for hele Norge. Hoveddelen av Sør-Norge, samt Sør- og Nord Trøndelags er nå utbygd.
Gjenstående deler av Vestlandet, samt hele Nord Norge ferdigstilles i løpet av kommende sommer, og Nødnett vil være operativt for alle nødetater, samt en rekke andre rednings- og beredskapsorganisasjoner i hele landet kommende høst.

Særskilt

Direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) sier til Lofotposten at de utreder en særskilt strømbackup for regionen.
– Generelt vil Nødnett bli utstyrt med åtte timers strømbackup i hele landet. I tillegg vil 15 prosent av basestasjonene, hvor vi plasserer våre antenner, få 48 timers reservestrømkapasitet. Vi utreder nå en egen definert backup for Lofoten og Vesterålen. Da snakker vi om at alle (flere titalls basestasjoner) og tilhørende transmisjonslinjer blir utstyrt med 24 timers strømbackup, enten i form av batteri eller aggregat, sier Lyngstøl.

Kostbart

Seniorrådgiver Per Øistein Pedersen i DNK forklarer at for Lofoten og Vesterålen er det ulike innspill som ligger til grunn for den særskilte løsningen.
– Bakgrunnen for at vi vurderer denne regionen særskilt, er de erfaringene og innspill som er kommet til direktoratet hva angår sårbarhet. Vi kjenner til at langvarige strømbrudd har slått ut kommunikasjonen i regionen, og det foreligger et unisont signal om at det må opprettes et robust backupsystem i dette området, sier Pedersen.
Nødnett i Lofoten vil bli klart til sommeren.
Les mer om saken hos Lofotposten