Hopp til hovedinnhold


Endrer dokumentasjonskrav

GLADNYHET: Årlig blinker fotobokser i Norge 20.000 ganger for ambulanseutrykninger. Hver gang åpnes en etterforskning. Dette blir det slutt på nå.
Politiets ATK-senter (ATK står for automatisk trafikkontroll) får rundt 180.000 blink i fotobokser rundt om i Norge i 2013. Over 10 prosent av disse stammer fra ambulansetjenesters utrykningskjøring. Det har medført et betydelig papirarbeid både hos politiet og hos ambulanselederne.
God nok dokumentasjon
En god del ambulanseledere har vært irritert på dette.
– Det har vært et trykk fra de ansvarlige i ambulansetjenesten om å slippe å dokumentere hvert blink, sier Kjell Arne Hestad hos Politiets ATK-senter.
Nå har ambulansepersonell i Ambulanse Midt-Norge skaffet til veie dokumentasjon på at utrykningskjøring registreres i tilstrekkelig grad i AMIS, slik at man kan spore både oppdragets art, kode, klokkeslett og krysse dette med kjøretøy, vaktlag og hvem som da har vært fører av ambulansen.
Framover blir det stikkprøver i stedet.
– Det som skjer i praksis er at vi i lengre tid har sett at ambulanser kjører ofte gjennom mange politidistrikt og en rekke fotobokser. Fram til nå har hvert enkelt blink måttet rapporteres som en lovlig utrykning. Dette har ført til stor ressursbruk både hos helse og politi, forteller Hestad.
Stikkprøver
Ambulanse Midt-Norge har demonstrert at AMK-sentralene har god dokumentasjon i sin loggføring.Politiet har hatt en gjennomgang og funnet ut at kvaliteten er god nok, og at man derfor kan gå bort fra dokumentasjon i hver enkelt sak.
– Men dere kan da ikke gå inn i AMK sine logger?
– Nei, vi kan ikke gå inn i den enkelte logg. Vi skal gjennomføre stikkprøvekontroller. Det vil si be om skriftlig dokumentasjon på enkeltsaker.  Da er man over på stikkprøver i stedet for ordinær etterforskning ved hver enkelt overtredelse.
Politiinspektør Jan Guttormsen i Politidirektoratet har sendt ut et brev til Helsedirektoratet som er distribuert videre til de aktuelle helselederne.
Kunne ha skjedd i 2000?
– Så nå er det slutt på å måtte dokumentere hvert blink?
– Nei, det er det ikke slutt på, snarere tvert imot, sier Guttormsen og legger til: – Men det er sånn det vil føles.
Han sier videre at de har blitt lovt at AMIS-registreringen gjør at føreren er sporbar. Det er godt nok.
– Dette er innenfor det riksadvokaten har sagt er tilstrekkelig.
Ifølge Guttormsen skrev riksadvokaten allerede i et brev i år 2000 at om den interne registreringen er tilfredsstillende, at kjøretøy, tidspunkt for utrykning, kjørestrekning, fører og oppdragets art er sporbart, så kan man uten etterforskning henlegge saken som intet straffbart forhold.
Grunnen til at man ikke har gjort dette før skyldes altså at man ikke har fått god nok dokumentasjon tidligere på at AMIS-systemet gir all denne informasjonen, eller vært klar over at AMIS brukes i hele landet.
Guttormsen understreker at dette må være ambulanser som er registrert i AMIS-systemet. Ambulanser fra frivillige har ikke et automatisk fritak.
– Så hele poenget er dokumentasjon og at man må være forberedt på noen stikkprøver for å se om dette kan etterprøves, avslutter Guttormsen.
Avgjørelsen trådte i kraft for 14 dager siden.
Politiet ønsker med dette alle i ambulansetjenesten en god jul og takk for det gode samarbeidet i år!