Hopp til hovedinnhold


Endrer beredskapsrutiner etter ebola-alarm

Helsedirektoratet varsler en gjennomgang av rutinene etter at ebola-alarmen gikk på Værnes tidligere denne uka. Rapporter viser at ansvaret var uklart og håndteringen av situasjonen ikke god nok, melder NRK Trøndelag.

Mandag denne uka gikk alarmen på Værnes lufthavn, etter mistanke om at en av passasjerene på et KLM-fly fra Amsterdam kunne være smittet av ebolaviruset.
Rundt 100 passasjerer, inkludert personen som kunne være smittefarlig, ble holdt igjen i flyet i to og en halv time. Først da kom kommuneoverlegen i Stjørdal til stedet, og det ble klart at personen bare hadde en uskyldig luftveisinfeksjon.
– Rapportene fra kommuneoverlegen i Stjørdal og fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag viser at det er behov for presiseringer av rutinene både i kommunen og i AMK, sier direktør for primærhelsetjenesten i Helsedirektoratet, Svein Lie.
I rapporten fra Fylkesmannen heter det blant annet at smittevernoverlegen ikke ble umiddelbart varslet om den akutte situasjonen og at de involverte aktørene var usikre angående ansvar og håndtering av situasjonen.

Helsedirektoratet skal møte Avinor

Helsedirektoratet skal ha et møte med Avinor på torsdag, hvor de skal se på flypersonellets og flyplassens rutiner for håndtering av smittsom sykdom.
– Vi må også gå en ekstra runde og se på om vi kan gjøre kommunenes rutiner bedre. Smittevernloven sier at det er kommunen som har ansvar for smittevernsaker innenfor kommunens grenser, og det gjelder også flyplasser, sier Lie.
– Hva tenker dere om at smittevernoverlegen ikke ble kontaktet før førti minutter etter at alarmen gikk?
– Vi har ikke vurdert om håndteringen var kritikkverdig eller ikke. Vi har sett på om rutinene kan forbedres, og konkludert med at det kan de.
Les mer om saken hos NRK Trøndelag