Hopp til hovedinnhold


Framtidens ambulansetjeneste

Halvdagsseminar 1. mars. Hvilken plass bør nasjonale standarder ha i prehospital akuttmedisin? Programmet er oppdatert med to innledere til.

SNLA og Ambulanseforum inviterer til seminar og debatt:

Hvilken plass bør nasjonale standarder ha i prehospital akuttmedisin?

Hva må til for å etablere en nasjonal standard/felles datasett for ambulansejournalen og et felles triagesystem i norsk ambulansetjeneste, legevakt og akuttmottak?

Praktisk info til seminardeltakere

Invitasjon-oppdatert (pdf)

Sted og tid: 1.mars kl 12.30 på Clarion Hotel Gardermoen.

Påmelding: Send e-post til post@ambulanseforum.no.

Pris: 950 kroner per pers.

Program:

11.30 - 12.30: Lunsj

12.30: Åpning ved Åslaug Haga, generalsekretær i SNLA.

12.40: Hvilken plass bør nasjonale standarder og kvalitetsindikatorer ha i prehospital akuttmedisin? Cecilie Daae, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet innleder.

13.10: Dokumentasjon og ambulansejournaler – manglende datasett. Andreas Krüger, lege og forsker på legejournaler.

13.25: Erfaringer med Manchester triage system (MTS). Endre Sandvik, direktør Oslo Legevakt.

13.45: Erfaringer med METTS. Morten Dragsnes, seksjonsleder ambulansetjenesten, St. Olavs Hospital.

14.00: Behandlingsstandarder i prehospital tjeneste. Anne-Cathrine Braarud, avdelingsoverlege Prehospitalt senter, Akuttklinikken, OUS.

14.15: Pause, 20 minutter.

14.35: Behandlingsstandarder i prehospital tjeneste - hvor ligger utfordringene? TAS triage, Stephen JM Sollid, LAT-lege Lørenskog og medisinsk leder - Utviklingssenteret Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

14.50 : Fødselshjelp og standarder som grunnlag for kvalitetsheving. Rolf Kirschner, leder av kvalitetsutvalget i norsk gynekologisk forening og seksjonsoverlege på Kvinneklinikken Rikshospitalet.

15.10: Innføring av nasjonal standard for leger i luftambulansetjenesten. Geir Arne Sunde, phd stipendiat, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og overlege Prehospital seksjon Haukeland Universitetssykehus.

15.30: Debatt.

Målsettingen med seminaret er å sette søkelys på behovet for nasjonale standarder innenfor prehospital akuttmedisin. I dag varierer ambulansejournalenes innhold/datasett og triagesystemer mellom ulike tjenester og regioner.

Men pasienten er den samme overalt. Er det til pasientens beste at det er vanskelig å måle kvaliteten på pasientbehandlingen både innad i og på tvers av tjenestene, og å forske på prehospitale data?

Velkommen!