Hopp til hovedinnhold


Endelig – en vakttelefon for den tilfeldige hjelperen

Hvordan skal man ivareta mennesker som var førstemann på stedet, og som sitter igjen med inntrykk de ikke får bearbeidet på en profesjonell måte i etterkant?

På Redningskonferansen kunne Grete Kvalheim, spesialrådgiver i psykososial beredskap, fortelle at hun har opprettet et tilbud til førstemann på et skadested og til folk som trenger debrief etter dramatiske hendelser. Foreløpig er nummeret i privat regi, og det koster derfor penger å få denne hjelpen.
Prisen er på 2500 kroner for inntil en times debrifing. Nummeret er 46 90 23 45, og det er operativt 24/7.
Nummeret fungerer som følger: De er to stykker som bytter på å svare initialt, og som videreformidler ønsket om en debrief til folk med kompetanse på dette. Foreløpig er det en gruppe på ti som stiller opp. De er godt skolert for å motta telefoner av mennesker som trenger debrifing. I denne gruppa er det sykepleiere, en tidligere politistasjonssjef og en prest.
– Dette er folk med erfaring og kunnskap som virkelig har kompetanse til å motta disse samtalene, sa Kvalheim på Redningskonferansen.
Etter hvert håper Kvalheim at myndighetene kommer på banen og skjønner nytten av å ha et slikt nummer, og at det offentlige vil subsidiere tilbudet.
– Drømmen eller målet er å få det under Helsedirektoratet eller Justisdepartementet.
Hun fortalte blant annet om førstemann på en front mot front-kollisjon som sørget for frie luftveier hos en mann, mens kona døde ved siden av. Og så døde mannen likevel. I etterkant ble førstehjelperen sittende og tenke på om han kunne gjort noe annerledes. Han fikk ikke sove, grublet og grublet – og endte opp med en langtidssykemelding.
– Dette er en debrief-telefon for tilfeldige hjelpere, den «ufrivillig frivillige». Jeg tror et slikt tilbud vil være samfunnsøkonomisk nyttig, sa Kvalheim på Redningskonferansen.
Nummeret har vært oppe i kun tre uker og er lite kjent, så foreløpig har det ikke vært så mange telefoner.
– Bakgrunnen for å opprette tilbudet er at jeg har hatt folk som har ringt til meg før, og jeg fant ut at dette er en glemt og usynlig gruppe.
De som gjør så godt de kan, fram til de profesjonelle redningsressursene kommer, fortjener også et tilbud.
Hvem er så Grete Kvalheim? Hun er spesialrådgiver i psykososial beredskap, og har mer enn 20 års erfaring innen beredskap og krisehåndtering. Hun har jobbet 12 år som HMS-koordinator i Saga Petroleum og ni år som daglig leder i Aktiv Beredskap AS. Kvalheim har bygget opp et pårørende omsorgssenter med en gruppe på 60 erfarne personer som har som oppgave å svare på telefonhenvendelser fra pårørende og andre berørte i en krisesituasjon. Hun har vært ansvarlig for å etablere og utvikle lokale beredskapsgrupper for mottak av evakuerte og pårørende langs hele Norges kyst. I dag er hun spesialrådgiver i egen virksomhet med spesialområde psykososial beredskap, pårørendeomsorg og mottak. Hun har skrevet åtte fagbøker, to av dem omhandler pårørendeomsorg.