Hopp til hovedinnhold


En time mindre

Regjeringen foreslår å innskrenke skjenketiden med én time. Den siste timen med alkoholserving nattestid har store menneskelige og samfunnsmessige kostnader. Mange skades eller blir utsatt for vold. Innskrenking av skjenketiden kan forebygge dette, står det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartmentet.

Regjeringen foreslår å innskrenke skjenketiden med én time. Den siste timen med alkoholserving nattestid har store menneskelige og samfunnsmessige kostnader. Mange skades eller blir utsatt for vold. Innskrenking av skjenketiden kan forebygge dette, står det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartmentet.

Les pressemeldingen her

Helse- og omsorgsdepartementet vil om kort tid sende på høring et forslag om å endre alkoholloven slik at maksimale skjenketid innskrenkes med én time. Det innebærer at skjenking av alkoholholdig drikk må opphøre kl 2, mot kl. 3 i dag. Etter forslaget blir det da forbudt å skjenke alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer mellom kl. 2 og kl. 13 og forbudt å skjenke annen alkoholholdig drikk mellom kl. 2 og kl. 6.

– Vi vet at begrenset tilgjengelighet, herunder begrensede skjenketider, er blant de viktigste virkemidlene for effektivt å forebygge alkoholskader. Videre vet vi at svært mange som oppsøker legevakt etter voldssituasjoner er alkoholpåvirket, uttaler helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. – Gjennom å redusere skjenketidene skal vi begrense skadevirkningene av alkoholbruk. Norge skal ha en alkoholpolitikk som tar forebygging på alvor.

– Med en begrensning av skjenketiden vil flere oppleve å våkne i sin egen seng på søndag formiddag, snarere enn på sykehus eller glattcelle. Politi og helsevesen får frigjort krefter til andre utfordringer. Dette er god politikk, god samfunnsøkonomi og god forebygging, sier justisminister Knut Storberget.

Forslaget er en del av regjeringens innsats for å styrke forebygging generelt. – Ved siden av den bemanningssatsing vi nå foretar i norsk politi med rekordopptak på Politihøgskolen og 460 nye sivile stillinger i krisepakken, må vil også tenke forebygging, sier justisministeren. Om få uker lanseres en bred, felles strategi for forebygging som dekker en rekke samfunnsområder.

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å sende ut høringen om endringer i alkohollovgivningen i løpet av sommeren. Høringsfristen vil være tre måneder.