Hopp til hovedinnhold


Én stor operasjonssentral i Tromsø?

Utøya-tragedien viste at nødetatene bør ha felles geografiske grenser. En stor operasjonssentral i Tromsø kan få ansvaret for alle nødmeldinger i nord, ifølge Nordlys.

I en fersk rapport fra forskningsstiftelsen Norut konkluderer forskerne med at de geografiske ansvarsområdene for politidistrikt, brannsentraler og helseforetak bør være like.
Nødmeldingssentralene for de ulike sektorene bør også samlokaliseres, eller etableres nær hverandre. I Nord–Norge bør det være to slike tyngdepunkt: Ett sør, og ett nord for Tysfjorden.

Felles distrikter

– Alle nødetatene utreder nå fremtidig struktur. Etter vår oppfatning bør de legge vekt på felles geografiske grenser og nærhet mellom nødmeldetjenestene, sier Yngve Antonsen som sammen med May–Britt Ellingsen har laget rapporten på oppdrag fra justis– og beredskapsdepartementet.
De har studert erfaringer knyttet til tre ulike modeller. Spredt, samlokalisering og nærlokalisering.

Viktig å møtes

- Det er de to siste modellene som etter vår oppfatning gir best grunnlag for samhandling. I Tromsø er etatene plassert hver for seg, men relativt nær hverandre. I Drammen er nødmeldingssentralene samlet i et bygg, og en etasje. Nær-modellen i Tromsø fungerer imidlertid godt.
Fordelen ved å ha AMK-sentralen på et universitetssykehus med tilgang på medisinsk spisskompetanse i samme hus, kan oppveie fordelen ved at dem som handterer nødmeldinger for brann, politi og helse sitter i samme hus. Det viktige er at de jevnlig og rutinemessig kan møtes. Det ville bli vanskelig dersom nødmeldingstjenestene lå i ulike byer eller tettsteder, sier Antonsen.
Les mer om saken hos Nordlys