Hopp til hovedinnhold


En merkverdig historie

Selvbildet er en ensom ting, det ser også ut til å gjelde Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Det skriver redaktør i Nordlys i en kommentar på Nordnorsk Debatt.

I en artikkel i Nordlys forklarer generalsekretær Hans Morten Lossius hvilken rolle Stiftelsen Norsk Luftambulanse (NLA) spiller i den norske luftambulansetjenesten.

Det er ikke vanskelig å anerkjenne den kompetansen NLA har etter flere tiårs operativ drift. Men Lossius avslører et ganske grandiost selvbilde. Mer om det senere.

Den nasjonale luftambulansetjenesten, som i mange år har vært satt ut på anbud, kan bli integrert som en del av sykehusene. Det er løsningen Ap, Sp og de andre rødgrønne partiene varsler etter en eventuell valgseier i 2021, som en følge av usikkerheten den siste tiden.

Og i sin iver etter å sikre sin egen stiftelse kontroll over hele kjeden i luftambulansetjenesten, kan det se ut som om Lossius mener han og NLA kan og vet mer om akuttmedisin enn vår felles offentlige helsetjeneste.

Hva tenker det akuttmedisinske fagmiljøet i Norge om at en ideell stiftelse forsøker å ta æren nærmest for all utvikling innen akuttmedisin de siste 40 årene?

For det er vel strengt tatt fagfolkene ved norske sykehus vi kan takke for de fleste fremskrittene som er gjort? Det gjelder ikke minst ved Universitetssykehuset Nord-Norge, blant annet de prehospitale tjenestene.

Stiftelsen NLA har i likhet med andre interesseorganisasjoner bidratt med støtte til utviklingsprosjekter og forskning. Dette er bra, men det er jo statens sykehusbudsjetter som er grunnmuren i det norske helsevesenet, ikke private stiftelser.

Derfor blir det problematisk å etterlate et inntrykk av at vi har verdens beste akuttmedisinske tjeneste på tross av det offentlige helsevesenet – ikke på grunn av det.

Helt nederst i sin kronikk skriver generalsekretær Lossius at «det er staten som forvalter skattepengene».

Det er faktisk helt sant, og det burde derfor vært hovedbudskapet hans. I stedet spinner han en fortelling om at det er hans egen stiftelse som er den fremste garantisten for tryggheten i den akuttmedisinske luftambulansen.

Det er ganske freidig gjort. Selv om NLA har gjort en god jobb i luften, er det nødvendig å minne Lossius om at det er Stortinget som har gitt hver eneste innbygger i dette langstrakte landet rett til akuttmedisinsk helsehjelp. Og som bevilger hver eneste krone det koster luftambulansen å komme når hjelpen trengs, enten det er på Røst, i Birtavarre eller i Berlevåg.

NLA har plassert seg selv i en moralsk opphøyet posiosjon, og tilbakeviser også at de er en kommersiell aktør. Det er en pussig argumentasjon. NLA er en operatør som byr på, og som har vunnet kommersielle kontrakter gjennom anbud, og som setter dem i stand til å drive en helikoptertjeneste for fellesskapets penger.

At man likevel framstiller det som om verdens beste akuttmedisinske tjeneste er skapt av de som vinner anbudene, og at denne tjenesten automatisk blir bedre gjennom å gi mer penger til NLA, er direkte oppsiktsvekkende.

NLA trives åpenbart dårlig i rollen som et supplement til fellesskapsløsninger. Trangen til å tildele seg selv en hovedrolle er for stor.

Medieklipp om saken


Januar: 

Villedende om Stiftelsen Norsk Luftambulanse

La meg gjenta: Staten skal overta luftambulansen

Nasjonalisering av luftambulansetjenesten er en trussel for Norsk Luftambulanse 

Babcock-ansatte: Støyen går inn på oss

Har ennå ikke oversikt over kostnadene

Støre sier staten tar over luftambulansetjenesten om han blir statsminister

Luftambulansekrisen – en mediehistorie

Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten

Anbud på liv og helse – et mareritt i nord

Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten

Helt uakseptabelt å sende regninga til pasientene

Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga

Ambulanseflyproblemene i nord handler ikke om offentlig versus privat drift

Vil at staten skal overta driften av luftambulansen

Flyambulansetjenesten – påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner

Ambulanseflysaken – sykdom og påstand om ulovlige aksjoner

– Usant om Babcocks ansatte

En krise skapt av hva eller hvem? 

Nordlys leder: Utidig og tøvete aksjon

Man skulle vært gift og bodd i Bergen

Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe

Desember: 

Lufttransport svarer: Statistikk kan brukes til så mangt

Lykke til i 2020, Babcock! 

Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag

2. juledag: Finnmark er uten ambulansefly

Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken

Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende

Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste

Trapper ned på ekstraflyene – anser beredskapen som god nok

«Jeg har kvidd meg for å gå på vakt i jula, men dette blir bra.»

Brev avslører Lufttransports krav for overtakelse

Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudet – uten piloter

Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt

AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen

Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap

Babcock: – Vi ba om gradvis overgang

Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil

Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende

Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste

Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken

Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock

Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud

Fem nye fly settes inn

Babcock kan få kjemperegning

Har sviktet 286 ganger

Seks av seks fly tilgjengelig i nord

Helse Nord har satt krisestab

Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock

UNN: Åtte uønskede hendelser

Første flylege sier opp jobben

Vil at staten skal ta over flyambulansene

Et av flyene i drift igjen

Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt

Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok

Forbedret ambulanseflyberedskap i november

Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom

November: 

Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen

Ber om støtte fra Forsvaret – igjen

Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord

Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord

Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge

Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes

Oktober:

Måtte svare for ambulanseflyberedskapen

Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer

September: 

Ambulansefly tilbake i tjeneste

August: 

Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil

Juli: 

Normal drift for flyene fra torsdag

Babcock venter full beredskap neste uke

– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs

– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil

Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger

– Gilbert bidrar til unødig uro

Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord

Babcock får hjelp av Forsvaret

Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt

Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base

I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly

Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen

Luftambulansen varsler svekket kapasitet

Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen

I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly

Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet

Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter

Frykter ny krise for ambulansefly

Babcocks ambulanseflytjeneste i gang

Juni: 

Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet

April: 

Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige

Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket