Hopp til hovedinnhold


– En meningsløs omkamp

Ett nødnummer og felles nødsentraler bryter dagens medisinske fagkyndighetsprinsipp og vil gi tap av medisinsk kompetanse, tempo og tillit, skriver Mads Gilbert i en kronikk i Dagens Medisin.
JUSTISDEPARTEMENTETS TALLRIKE utredninger og prosjekter for å innføre ett nødnummer (112) og felles nødsentraler for brann, politi og helse, har pågått i over ti år uten å lykkes. Motstanden fra helsetjenesten har vært stor. Å fjerne medisinsk nødnummer 113 og AMK-sentralene, fratar også befolkningens rett til direkte kontakt med helsepersonell i vakt i medisinske nødssituasjoner. Viktig utviklingsarbeid er satt på vent i hele denne perioden.
Justisdepartementet har nå startet nok en tidkrevende og kostbar utredning (Konseptutvalgutredning, KVU) om felles nødnummer og samlokaliserte nødsentraler.
BEKYMRINGSFULLT. Vi er svært bekymret. Norsk helsetjeneste generelt, og akuttmedisinen spesielt, har solid evidens og omfattende operativ erfaring med dagens 113 og AMK-organiseringen. Det finnes ikke internasjonal evidens for at samlokalisering eller ett nødnummer gir helsegevinst, tvert imot.
Landets 19 AMK-sentraler mottar årlig cirka 850.000 henvendelser. 95 prosent av dem gjelder rene helseproblem, oftest akutt sykdom som helsesektoren løser alene, mens kun tre-fem prosent av henvendelsene krever samhandling med brann og politi.
Les mer om saken hos Dagens Medisin