Hopp til hovedinnhold
Kronikern. En paramedic med lang erfaring som lufter og løfter stasjonspraten ut i offentligheten. En innleggsspalte i Ambulanseforum.


En for alle og alle for en

Vi er en liten gruppe ambulansearbeidere i Norge. Uten at jeg har telt selv, så har jeg hørt et tall på ca. 4000 mennesker som har sitt daglige brød i en gul bil.

Til tross for dette, så skal vi dele oss selv opp i to forbund.

Meningen med å organisere seg er at sammen er vi sterkere, og jeg kunne ikke være mer enig. Hvis man klarer å stå sammen, så er det større sjans for å oppnå det vi ønsker.

Dette er ikke for å si noe galt om verken Delta eller Fagforbundet, men jeg kunne tenke meg å være medlem i «Ambulanseforbundet».

Kronikern. En innleggsspalte i Ambulanseforum

Hvis vi ser over til politiet, så er politiet organisert i ett forbund, og de har vist at de klarer å være sterke. Jeg kunne nok ønske meg en ambulanseversjon av Arne Johannesen, som i lang tid har vært den sterke offensive frontfiguren til politiet.

Det skjer mange endringer i vår bransje, og innføringen av høyskoleutdanning, hvite transportbiler og PLIVO (pågående livstruende vold) er noen av de stedene der jeg tror at en sterk leder i Ambulanseforbundet kunne hatt mer slagkraft enn Delta og Fagforbundet klarer å få til i dag.

Jeg opplever ikke at forbundene er voldsomt uenige, men tror likevel at når høringssvarene til stadighet er ute av takt, så vil byråkrater sitte å tenke at «ambulansebransjen»er jo ikke enig innad engang, så det er ikke en maktfaktor som vi trenger å bry oss all verden om.

Jeg tror fort at dette medfører at vi ikke vinner fram i alle sakene vi gjerne skulle ment noe om.

Hvordan kunne det da vært med 4000 medlemmer i Ambulanseforbundet?

Vi kunne hatt et bedre fokus på krav til høyere kompetanse i ambulansene. Vi kunne stått på et langsiktig krav om videreutdanning etter modellen med 3-årig høyskole.

Vi kunne jobbet steinhardt for krav om responstid. Er det behov for hvite transportbiler, og hvilke krav skal stilles til ambulansetransportbiler eller andre båretransportløsninger?

First Responder med bil eller motorsykkel er noe Oslo har brukt. I den senere tid er det også testet blant annet i Innlandet. Er dette noe for fremtiden, og hvilke krav skal stilles til kompetanse og utstyr?

Dette er bare eksempler på områder hvor jeg er over-bevist om at en samlet norsk sterk og offensiv ambulansetjeneste kunne vært med å skape en bedre fremtid for oss som arbeidstakere, og en bedre ambulansetjeneste for befolkningen.

Jeg tror at noen for noen i Delta og noen for noen i Fag-forbundet er betydelig svakere enn alle for en i Ambulanseforbundet.

Er tiden moden for en endring i organisering?