Hopp til hovedinnhold


Én av tre på legevakt utsettes for vold

70 prosent av legevaktene i Norge har i deler av døgnet bare én person på vakt. Én av tre har opplevd å bli utsatt for vold i arbeid som legevakt, ifølge Dagens Medisin.
Studien fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i Bergen (Nklm) viser at bare 30 prosent av legevaktene i Norge alltid har minst to personer på jobb.
- Et av de viktigste tiltakene for å unngå å bli utsatt for vold, er å være flere på jobb. De som jobber på legevakten, gir også klart uttrykk for at de ønsker å være flere, både når de rykker ut på oppdrag og når de er på kontoret, sier Tone Morken, førsteforfatter for studien og nestleder ved Nklm.
En studie fra Nklm viste i 2012 at én av tre som jobber i legevakt, har opplevd å bli utsatt for fysisk vold på jobben.
Det var også bare 40 prosent som drev med noen form for opplæring i hvordan ansatte skal takle voldssituasjoner.
- Legevaktene bør ha opplæring og rutiner på dette, slik at de ansatte automatisk kan reagere klokt dersom det oppstår en situasjon, mener hun.
Studien er publisert i BMC Health Services Research i oktober i år.
Voldsopplevelsen
Kristin Cotta Schønberg ble utsatt for vold da hun hadde legevakt i Askøy utenfor Bergen for tre år siden: - Det var en torsdag ettermiddag, og jeg hadde en medisinstudent med meg på jobb. Det var hennes første legevakt og vi skulle ta den første pasienten sammen, forteller Schønberg.
Pasienten var en ung mann som hadde med seg en ruskonsulent fra kommunen, og som ønsket å bli innlagt til avrusing.
Les mer om saken hos Dagens Medisin