Hopp til hovedinnhold


Én av to akuttkirurgiske pasienter behandles på lokalsykehuset

Tall fra 14 mindre lokalsykehus viser at over halvparten av akuttkirurgiske pasienter blir sendt videre til andre sykehus, mens det samme gjelder én av fire indremedisinske akuttinnlagte. Det viser en rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), ifølge Dagens Medisin.
Les også: Akuttsykehus med traumefunksjon – behov for tall
Mer: Kirurgenes lek med eksempler, Helseøkonomenes lek med tall og «Vi, den forbannede 10-prosenten»
En arbeidsgruppe med representanter fra helseforetakene har sett på akuttinnleggelser ved et utvalg på 14 mindre lokalsykehus.
Ifølge rapporten opereres i gjennomsnitt 46 prosent av pasienter som trenger akuttkirurgi ved eget lokalsykehus, mens de øvrige fraktes videre eller direkte til et større sykehus. Andelen som opereres på småsykehus varierer fra 30 til 66 prosent.
Vet ikke hvorfor
– Vi vet ikke hvorfor over halvparten av pasientene får sin operasjon på andre sykehus enn lokalsykehuset. Om de som overføres får bedre eller dårligere behandling på andre sykehus lar seg ikke måle vitenskapelig, og manglende data er dilemmaet vårt, sier Moan til Dagens Medisin.
Les også: Halvparten av de alvorlig skadde får ikke luftambulanse og Når sykehuset er langt unna blir helsetjenestene dårligere
I gjennomsnitt går det ti dager mellom hver gang en akuttkirurgisk pasient innlegges om natten og blir operert i løpet av oppholdet.  Antallet dager varierer fra 5 til 20 mellom sykehusene.
Moan viser til at for indremedisinske pasienter, tas 75 prosent av disse pasientene hånd om i eget  lokalsykehus. Andelen varierer fra 64 til 86 prosent.
– Det viser at mange av småsykehusene allerede har en ganske klar indremedisinsk innretning, mener Moan.
Ifølge rapporten ble til sammen 14 multi-traumepasienter innlagt på småsykehusene i fjor. Seks av de 14 sykehusene fyller ikke kriteriene for traumesykehus.
Av de 14 pasientene, hadde 13 bruddskader, og bare én av de 14 trengte gastrokirurgi.
Ingen rasering
Moan mener tallene i rapporten ikke gir støtte for det han kaller en påstått rasering av småsykehusene dersom flere lokalsykehus mister akuttkirurgien.
– Vi finner ikke støtte for at det er umulig å drive gode sykehus uten akuttkirurgi – og at dersom kirurgien tas bort, forsvinner indremedisinen. Vi har mange eksempler på at sykehus med bare indremedisinsk akuttberedskap fungerer godt. Det er krevende å kombinere akuttkirurgi på alle sykehus med god kvalitet og god ressursbruk, hevder Moan.
Les mer om saken hos Dagens Medisin