Hopp til hovedinnhold
Aker legevakt har satt opp en prøvetakingsstasjon der personer som mistenker at de er smittet av koronaviruset, kan komme med bil. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
OSLO 9. mars 2020: Aker legevakt har satt opp en prøvetakingsstasjon der personer som mistenker at de er smittet av koronaviruset, kan komme med bil. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix


En av fem innlagte covid-pasienter døde ved et norsk sykehus

Sykdomsforløp, komplikasjoner og sykehusdødelighet blant pasienter med covid-19 innlagt ved norske sykehus er lite beskrevet.

En norsk studie kartla pasienter med covid-19 innlagt ved Bærum sykehus.

Mellom 9. mar og 7. mai ble 73 pasienter med covid-19 innlagt på Bærum sykehus. Gjennomsnittsalderen var 67,9 år, og 43 pasienter (59 %) var menn. Aldersspredningen var fra 30 til 95 år.

Pasientene hadde gjennomsnittlig ti liggedøgn. En av fire fikk svært alvorlige forløp.

14 døde under sykehusoppholdet.

Forekomst og funn av følgende komplikasjoner ble undersøkt: Hypoksemi, akutt forvirring før innleggelse og delirium under sykehusoppholdet, lungeembolisme og dyp venetrombose, kardial påvirkning, hjerneslag, nyresvikt og superinfeksjoner.

Gjennomsnittsalderen blant pasientene som døde, var 79,5 år.

Totalt 49 pasienter (67 %) hadde hypoksemi og behov for oksygenbehandling i gjennomsnittlig 10,1 dager. Av disse fikk ni pasienter invasiv respirasjonsstøtte i median 18 dager. Symptomer på delirium forekom hos 26 pasienter (36 %) og var den hyppigste ikke-respiratoriske komplikasjonen.

Akutt nyresvikt ble påvist hos åtte pasienter (11 %), hvorav fem døde.

Lungeembolisme ble påvist hos fire pasienter, mens én hadde dyp venetrombose. Tre av pasientene med tromboembolisme er beskrevet tidligere.

To pasienter gjennomgikk hjerneinfarkt. Syv pasienter hadde økt nivå av troponin T samt EKG-funn eller symptomer som tilfredsstilte kriterier for hjerteinfarkt.