Hopp til hovedinnhold


GPS-kartverket forbedres

Ved hjelp av nye og mer presise data i Statens kartverks Elveg-produkt (elektronisk veinett), som brukes blant annet i GPS-er, vil ruteangivelsen til ambulanser, politi- og brannbiler bli enda sikrere.

Ved hjelp av nye og mer presise data i Statens kartverks Elveg-produkt (elektronisk veinett), som brukes blant annet i GPS-er, vil ruteangivelsen til ambulanser, politi- og brannbiler bli enda sikrere, skriver Statkart på sine nettsider.

Elveg brukes som underlag for navigasjon i utrykningskjøretøyer. Stemmer ikke GPS-angivelsen kan liv settes i fare.

De nye dataene, som samles inn i et treårig prosjekt, vil føre til vesentlige forbedringer for brukerne. Tidligere var for eksempel ikke gang- og sykkelveier lagt inn som informasjon, noe som førte til feilnavigering.

– Ambulanser som måtte krysse disse veiene for å komme til rett adresse, fikk problemer med å finne fram, forteller prosjektleder og ansvarlig for Elveg, Aina Gundersby.

I nye Elveg er denne informasjonen lagt inn, og et annet viktig løft er at koblingene mellom vei og adresse vil bli bedre.

Slik unngår man blant annet at en husadresse er registrert, men mangler kobling til veiadressen den tilhører – noe som ifølge Gundersby tidligere skapte problemer for utrykningskjøretøyene.

Produktet er et samarbeid mellom Statens kartverk og Statens vegvesen, og er en del av det større samarbeidet om stedfesta informasjon Norge digitalt.

– Alle de store ruteplanleggerne, som gulesider.no, finn.no, visveg.no og trafikanten.no, bruker Elveg-produktet, forteller ansvarlig for Norges landsdekkende, digitale veidatabase, Tore Abelvik.

I tillegg bruker de to største leverandørene av GPS på privatmarkedet Elveg som grunnlag i sine produkter.

Les hele saken på Statkarts nettside: Elveg gjør samfunnet tryggere