Hopp til hovedinnhold


Eksplosjonen som rystet en hel by: 20 år siden smellet i Bragernes-tunnelen

29. juni 1999 eksploderte det på Brakerøya. Eksplosjonen etterlot seg et området hvor blant annet knuste brannhjelmer, metallsplinter og verktøy lå strødd. To brannmenn og en anleggsarbeider mistet livet, skriver Drammens Tidende.

Eksplosjonen rystet et helt vaktlag. En hel brannstasjon. En hel by.

Dette skjedde på Brakerøya sommerdagen for nøyaktig 20 år siden.

Tirsdag 29. juni 1999 kl. 15:35

Tidspunktet for når den første telefonsamtalen kom inn til nødetatene.

På brannstasjonen i Drammen satt vaktlaget, lo og pratet skit, slik den tidligere brannmannen og overlevende etter eksplosjonen Svante Strand forteller i et lengre intervju med Drammens Tidende.

Ved brannvesenets ankomst sto en stor røyksøyle ut av tunnelen.

Flere anleggsarbeidere hadde evakuert seg selv, men én befant seg fortsatt inne i tunnelen.

15:42

Sju minutter etter at den første meldingen om brannen nådde nødetatene, kom det inn en ny og alvorlig melding til politiet.

Det ble oppbevart dynamitt i tunnelen.

Flere personer befant seg foran tunnelåpningen. Flere biler hadde stanset i rundkjøringen.

– Sannsynligvis kunne enda flere liv gått tapt, forteller den pensjonerte politimannen Ove André Karlsen 20 år etter.

Via samband forklarte anleggsarbeideren Trond Lauvlid at han forsøkte å komme seg ut ved hjelp av en hjullaster, men at sikten der inne var lik null.

15:44

To minutter senere. Eksplosjonen var et faktum. Metallbiter pepret ut av tunnelen. Innslaget ble omgjort til et gedigent kanonløp som verken tok hensyn til hvem eller hva som befant seg utenfor.

Så kom smellet. Ei stor ildkule sto ut av tunnelen. De som befant seg foran tunnelen ble kastet flere meter gjennom lufta.

Trykket fra eksplosjonen var så stort at biler i Engene og på E18 ble løftet opp fra veien.

Eksplosjonen etterlot området på Brakerøya som scene fra en krigsfilm.

15:51

Sju minutter etter smellet var den første ambulansen på vei til sykehuset med noen av de som hadde de mest kritiske skadene.

Biler og drosjer måtte også bistå med å frakte folk til sykehus og legevakt.

Samtidig kom beskjeden om at to personer hadde omkommet:

Brannformann Knut Johan Kjellevold og brannkonstabel Tarald Hansen.

– To av de fremste spydspissene når det gjelder beredskap, slik daværende ordfører Lise Christoffersen omtaler de to brannmennene 20 år senere.

Forsøket på å redde den savnede anleggsarbeideren ble avbrutt bare sekunder forut for eksplosjonen.

Onsdag 30. juni

Den savnede anleggsarbeideren Trond Lauvlid ble funnet omkommet inne i tunnelen natt til torsdag.

To og en halv måned etter eksplosjonen var rapporten fra politiet i Drammen og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern klar.

Årsaken til den fatale ulykken som kostet tre mennesker livet og sendte 13 andre på sykehus viste seg å være sveisearbeid.

En stolpe skulle festes til rammeverket i ventilasjonskanalen som forsynte tunnelen med frisk luft.

Under arbeidet antente isolasjon, som rask spredte seg videre inn i luftekanalen. Dermed ble dynamitten antent.

Visste man om sprengstoffet?

Ja. Det var brakt på det rene at det befant seg sprengstoff inne i tunnelen forut for eksplosjonen. Både politiet, entreprenøren og brannvesenet visste det.

Entreprenøren hadde sagt det skulle avfyres 600 salver for å lage den 3,5 kilometer lange tunnelen som skulle halvere trafikken i Drammen sentrum.

Tidlig var det snakk om at det ble oppbevart 60–70 kilo dynamitt inne i Bragernestunnelen da det smalt.

Men selv om brannvesenet som etat visste det, var det ikke ensbetydende med at brannmennene på stedet visste det.

Rett for ut for eksplosjonen fikk polititjenestemennene beskjed om dynamitten. I den hektiske og kaotiske situasjonen nådde beskjeden om sprengstoffet aldri fram før det var for sent.

Kunne eksplosjonen vært unngått?

I forbindelse med arbeider i det som skulle bli E134 Strømsåstunnelen hadde brannvesenet sammen med entreprenøren hatt en gjennomgang av sikkerhets- og evakueringsrutiner, oppbevaring av sprengstoff og øvrig informasjon som brannvesenet kunne dratt nytte av ved en eventuell hendelse.

Befaringen i Strømsåstunnelen, som ikke var en lovpålagt oppgave, ga mersmak.

Brannvesenet, Statens vegvesen og entreprenøren ble enige om å gjøre en tilsvarende befaring i det som skulle bli Fv. 282 Bragernestunnelen.

Dét rakk de ikke før det var for sent.

Les mer om saken og se bilder hos Drammens Tidende