Hopp til hovedinnhold


God effekt av tidlig nedkjøling med vann ved brannskader

Det er kjent at hurtig nedkjøling med vann ved brannskader har en smertedempende effekt.

 Imidlertid hersker det en del usikkerhet om hvilken temperatur vannet bør ha og hvor lenge man skal drive kjøling, skriver Nasjonal kompetansetjeneste for tramatologi.
Les også: Akuttbehandling av brannskader

Nasjonale retningslinjer fra UK, Australia og New Zealand anbefaler øyeblikkelig kjøling med kaldt vann (15-20 grader) fra springen i 20 minutter, mens ERC guidelines fra 2015 anbefaler kjøling i minst 10 minutter.

Det har også blitt hevdet at nedkjøling ikke har noen effekt på tilheling.

Ny studie viser fordeler ved nedkjøling
En studie basert på brannskaderegistrene i Australia og New Zealand undersøkte effekten av tidlig nedkjøling av brannskader hos 2.320 voksne pasienter (uten inhalasjonsskader) i perioden 2009-2012.

Forfatterne konkluderer med at nedkjøling med vann var assosiert med 48 prosent redusert sjanse for innleggelse i intensivavdeling og 13 prosent redusert behov for kirurgi.

De som hadde fått nedkjøling hadde også mer enn to dagers kortere sykehusopphold.

Studien synes derfor å være god dokumentasjon på at tidlig nedkjøling med vann i 20 minutter har en gunstig effekt med hensyn til behov for kirurgi og intensivbehandling på skader som affiserer moderate deler av kroppsoverflaten.

Les mer detaljert om studien hos NKT Traume