Hopp til hovedinnhold


Ebola: Omverden må mobilisere mot biologisk katastrofe

Verden må umiddelbart mobilisere sivile og militære medisinske ressurser i innsatsen mot ebola.
Verdens ledere har mislykkes i å ta seg av det største utbruddet noensinne av ebola, sier Joanne Liu, Leger Uten Grensers internasjonale leder i en presentasjon i FN, ifølge Webfinanser.
Stater med beredskap for biologiske katastrofer, inklusiv sivil og militær medisinsk kapasitet, må umiddelbart bistå med utstyr og personell til Vestafrika – sa Joanne Liu.
Mange land har strukturer for å håndtere biologiske trusler. De kan med noen dagers varsel sende spesialutdannede medarbeidere, sivile og militære, for å støtte de ebolarammede landene.
Deres organisasjon gjør det mulig å arbeide på en sikker og effektiv måte mot utbruddet. Leger Uten Grenser betoner at militær infrastruktur ikke må brukes til å opprettholde karantenesoner eller kontrollere befolkningen i de vestafrikanske landene, da dette bare har skapt redsel og uro, snarare enn å bekjempe epidemien.
– Land som har kapasitet til å hjelpe har et politisk og humanitært ansvar med å tilby den hjelpen som så desperat trengs. Bare konkrete tiltak kan stoppe katastrofen som vi ser utspille seg rett foran øynene akkurat nå, sa Liu.
– Omverden kan ikke bare fokusere på eventuelle enkelttilfeller av ebola som dukker opp utenfor Vestafrika. De burde i stedet redde liv i de rammede landene.
Luftbroer
Så snart som mulig må det bygges flere behandlingssentre og isolasjonssentre. Det trengs mer utdannet personell og flere laboratorier for å forbedre diagnostikken. Det må lages luftbroer for å transportere personell og materiell til og innen vestafrika. Det trengs et nettverk av regionale sykehus som an behandle medisinsk personell som er, eller mistenkes for å være, smittet.
Blant annet i Liberias hovedstad Monrovia finnes det for få isoleringsmuligheter og for lite kvalifisert personell. Flere og flere pasienter står i kø for å få behandling på Leger Uten Grensers ebolasenter ELWA 3, som er bygget ut til en kapasitet på 160 senger. Det trengs ytterligere 800 senger bare i Monrovia. Leger Uten Grensers team er overbelastet og kan bare gi lindrende behandling til de aller sykeste.
– Hver dag må vi sende hjem syke mennesker fordi behandlingssenteret er fullt, sier Stefan Liljegren, prosjektansvarlig for ELWA 3.
– Jag har bedt vårt ambulansepersonell om å ringe før de kommer hit med pasienter, uansett hvor syke de er, ettersom vi ikke har plass til å ta imot dem.
Kropper fra døde råtner på gatene
Leger Uten Grensers ebolasenter i Liberia og Sierra Leona er overfulle. Samtidig som flere blir syke og dør hjemme i sine byer. I Sierra Leone råtner smittsomme kropper fra døde ebolapasienter på gatene.
Om det var flere behandlingssentre kunne man behandlet mennesker i tidligere stadier av sykdommen og færre ville dødd. Større og flere isoleringssentre kunne også ha hjulpet de rammede landenes sykehussystemer som er nær ved å kollapse fullstendig. Minst 150 helsepersonell har dødd av ebola, mange andre er for redde til å dra tilbake til arbeidsplassen.
Utover det trengs stasjoner der man kan ta imot mistenkte ebolatilfeller for å vurdere hvordan de skal behandles. Det trengs et system for å håndtere lik, hygieneartikler må deles ut i stor skala og utbruddet må følges opp nøye. Det kreves desinfeksjonsinnsatser, samt opplysningskampanjer for å informere befolkningen om sykdommen og smittevern.
– Klokken tikker og ebola vinner, sier  Liu.
– Vi har ikke lengre tid til å booke møter og lange handlingsplaner. Nå er det tid for å agere. Hver dag dør mennesker og de rammede landene kommer sakte men sikkert til å kollapse.
– Verden holder på å tape kampen mot utbruddet.
Leger Uten Grenser startet sin ebolainnsats i vestafrika i mars 2014 og jobber nå i Guinea, Liberia, Nigeria og Sierra Leone. Organisasjonen driver fem ebolabehandlingssentre med kapasitet på til sammen 480 patientsenger.
Siden mars har de skrevet inn 2 077 personer, 1 038 har testet positivt for ebola og 241 har blitt friske. For øeyblikket arbeider 156 internasjonale og 1700 lokalt ansatte medarbeidere i regionen.
Les mer om saken hos Webfinanser