Hopp til hovedinnhold


E-læringskurs om akuttmedisiner

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser har nylig lansert et e-læringskurs og en film som gir instruksjon i hvordan du takler et krampeanfall med bevissthetstap, tilstivning og rykninger (GTK-anfall), og hvordan du skal gi den anfallsstoppende medisinen Buccolam. Filmen er utarbeidet i samarbeid med Sjelden.no og Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), skriver epilepsi.no.
Når anfallet ikke stopper innen kort tid
Nesten alle epileptiske anfall stopper av seg selv i løpet av noen få minutter. Noen har lengre anfall eller flere anfall som kommer raskt etter hverandre uten at personen kommer til seg selv mellom anfallene. Disse anfallene kan det være nødvendig å stoppe med medisin. Det finnes flere typer akuttmedisin for epileptiske anfall, men dette kurset dreier seg om medisinen Buccolam. Det er ikke vanskelig å gi Buccolam på riktig måte selv om situasjonen kan oppleves stressende.
Les det hele på epilepsi.no
Se instruksjonsvideoen her