Hopp til hovedinnhold


E-journaler til stor hjelp i akutte situationer

En ny brukerundersøkelse i Danmarks viser at e-journalen er en stor hjelp på sykehusene i akutte situasjoner.

En ny brukerundersøkelse i Danmarks viser at e-journalen er en stor hjelp på sykehusene i akutte situasjoner.

Les hele saken i danske Dagens Medicin: E-journaler stor hjælp i akutte situationer

Les også: Skeptisk til e-journal i Norge

De praktiserende legene mener at systemet er for komplisert, mens især eldre og kroniske pasienter bruker e-journal for å sette seg inn i egen behandling.

Uunnværlig, irriterende og trygghetsskapende er noen av ordene som brukes om e-journalen i brukerundersøkelsen.

Alt i alt er både pasienter og helsepersonell likevel veldig glade for å ha adgang til helseopplysninger via e-journal, og de ville ikke vært uten.

Uunnværlig til akutte patienter
E-journalen gir de sykehusansatte adgang til opplysninger om pasientenes tidligere og nåværende behandlingsforløp. Det er ifølge rapporten en stor hjelp i oppstarten av et behandlingsforløp, samt til å danne seg et overblikk over den aktuelle behandlingssituasjonen.

Særlig ved behandling av akutte patienter er e-journaladgangen en uvurderlig hjelp.  60 % av deltakerne i undersøkelsen sier seg enig eller helt enig i at e-journalen gir dem en bedre mulighet for å agere i en akutt situasjon.

For eksempel om natten, når der ikke er en sekretær på arbeid, gir e-journalen mulighet for å raskt innhente opplysninger om pasienten, som kan bety en stor forskjell i behandlingen.

Legene kan også finne opplysninger som ikke finnes i arkivet, eller som vil ta lang tid å fremskaffe.

Noen av legene synes at systemet er komplisert og lite brukervennlig. Pasientene setter stor pris på at deres tilgang til e-journalen gir trygghet og overblikk. De ønsker også adgang til historiske data.