Hopp til hovedinnhold


Dystre dødstall

190 personer døde i trafikken i løpet av 2013. Det er en økning på mer enn 30 prosent sammenlignet med 2012. Fra å være et rekordlavt år i 2012, snudde trenden i fjor, skriver Dagbladet.
- Dramatisk er det eneste vi kan kalle det, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk til Dagbladet.

Eldre menn dør oftest

Ifølge organisasjonen er det bilulykker som har ført til økningen. I fjor døde hele 102 bilister og 31 bilpassasjerer. Også antallet omkomne på motorsykkel har gått noe opp, ifølge Trygg Trafikk sin statistikk.
Menn og de over 45 år, samt eldre er de som dør oftest på veiene. De peker på fire grunner til dødsulykkene:
- For høy fart, uoppmerksomhet, rus og manglende bilbelte.

Ønsker fartssperre

Direktør Jan Johansen mener følgende tiltak vil bremse trafikkdøden.
• Fartsgrense på 30 kilometer i timen i alle byer og tettsteder. Bidrar til å redusere ulykker med gående og syklende.
• Mer politikontroller langs veiene. Styrke Utrykningspolitiet.
• Fortsette utbygging av midtrekkverk og rydding av farlige sideterreng på ulykkesutsatte veier.
• Innføre avgiftskutt som bidrar til innføring av ny sikkerhetsteknologi i bilene som fartssperre, atferdsregistrator, bilbeltepåminner og alkolås.
 
Les mer om saken hos Dagbladet