Hopp til hovedinnhold


Du kan redde liv

NAF mener hver og en av oss burde forberede oss mentalt og praktisk på å være førstemann på et ulykkessted i sommertrafikken.

NAF mener hver og en av oss burde forberede oss mentalt og praktisk på å være førstemann på et ulykkessted i sommertrafikken, skriver Østkantavisa.

Veitrafikkloven forplikter deg til å hjelpe personer og dyr som er kommet til skade.

En tredjedel i sommermånedene

Nordmenns mobilitet er særlig stor sommerstid. Da øker også sjansene for at du kan komme til et skadested.

I første halvår 2010 ble 4 252 personer skadd og 96 personer drept i trafikken, skriver NAF i en pressemelding.

Tallene viser også at en tredel av alle drepte i trafikken mister livet i sommermånedene juni, juli og august.

Veitrafikklovens paragraf 12 forplikter deg til å hjelpe skadde, enten du selv er innblandet i ulykken eller ikke. Denne plikten til å hjelpe har også andre som er i nærheten eller kommer til et skadested.

Pugg!

Enhver ansvarlig trafikant bør repetere rutinene man må utføre på et skadested for å vite hva man skal gjøre. I tillegg er det viktig å forberede seg mentalt slik at man handler rasjonelt, mener NAF.

Dette er hva du skal gjøre når du kommer til et skadested:

Trafikkuhell med personskade:

 • Ta på refleksvest
 • Sikre skadestedet med nødblink, varseltrekant og personer til å signalisere møtende trafikk
 • Ta ledelsen
 • Livreddende førstehjelp ved å sikre frie luftveier
 • Ring 113
 • Utfør hjerte-lunge-redning i serier med 30 trykk på brystet og 2 innåndinger
 • Bearbeid opplevelsen i etterkant

De første minuttene etter en ulykke er kritiske. Å sikre frie luftveier, sjekke at hjertet slår og stoppe blødninger er det første du må utføre inntil ambulansepersonell er på plass.

Trafikkuhell uten personskade:

 • Ta på refleksvest
 • Sikre skadestedet med nødblink, varseltrekant og personer til å signalisere møtende trafikk
 • Ta bilde av hele skadestedet og kjøretøyenes plassering.
 • Noter navn på vitner, adresser og telefonnumre
 • Marker hjulenes posisjon i veibanen hvis mulig
 • Mål avstanden fra markeringene til faste punkter i veibanen
 • Mål veibredden
 • Mål lengden på bremse- og skrensespor

Les mer om saken i Østkantavisa