Hopp til hovedinnhold


DSB skal granske

Flere tusen kunder mistet telenettet i Møre og Romsdal, og AMK-sentralen har ingen reserveløsning, skriver TV2 Nyhetene.
Torsdag skjedde det som ikke skulle skje. Klokka ett på natten ble Telenors sambandssentral i Ålesund rammet av et massivt strømbrudd. Telenettet i Møre og Romsdal falt ned - og i ti timer var flere tusen abonnenter ute av stand til å ringe nødnummeret 113 dersom liv eller helse var i fare.

Denne gangen lå svikten hos Telenor, men til tross for avdekking av alvorlige svakheter ved landets 19 AMK-sentraler etter 22. juli - er beredskapen fremdeles ikke oppgradert tilstrekkelig.

– Det mest alvorlige var at vi ikke hadde oversikt. Vi visste ikke hvor alvorlig og omfattende problemet var, så vi visste heller ikke hvor mange som prøvde å få kontakt med oss og ikke fikk kontakt med oss, sier Helge Ristesund assisterende direktør i Helse Møre og Romsdal.
For lite har skjedd for å sikre beredskapen ved AMK-sentralene. Og den 18. desember i fjor sendte Helsedirektoratet et brev til Helse- og omsorgsdepartementet der de identifiserer flere alvorlige svakheter.
«De fleste AMK-sentralene mangler fullverdige og testede reserve AMK-løsninger som kan fungere over tid. Dette anses som kritisk i forhold til hendelser der en AMK-sentral må evakueres på grunn av brann, bortfall av strøm, terrorhandlinger eller andre forhold.»
«Det bør snarest etableres robuste og testede reserve AMK-løsninger for alle landets AMK-sentraler.» står det blant annet i brevet.
Les mer om saken hos TV2