Hopp til hovedinnhold


DSB satser på frivilligheten

DSB og Redningsselskapet har i dag signert en avtale med om å samarbeide nærmere for å styrke beredskapen i Norge, skriver Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) på sine nettsider.
Avtalen legger opp til at samarbeidet styrkes både sentralt og lokalt, og man ser for seg jevnlige møter på ledernivå.
- Vi ønsker oss en årlig konferanse hvor den profesjonelle delen av frivilligheten, og andre rednings- og beredskapsinstanser, kan sette seg ved samme bord for å dele erfaringer og finne løsninger som gjør det lettere å samhandle når hendelser eller katastrofer skjer. Slik det er nå ligger ansvaret så spredt at vi mister oversikt, og dermed gå glipp av viktig kapasitet. Redningsselskapet er en profesjonell organisasjon, og som i tillegg har mange frivillige, noe som gir dem en særstilling i beredskapsarbeidet vi legger opp til i fremtiden, sier direktør Jon A. Lea i DSB.
Les mer om saken hos DSB