Hopp til hovedinnhold


Dropper leger i akuttmottaket

Slår danskenes satsing på egen akuttlegefunksjon i mottak sprekker? Fem akuttleger på Herlev Hospital er oppsagt. Ledende overlege vil fremover være den eneste legen tilknyttet akuttmottaket.

Slår danskenes satsing på egen akuttlegefunksjon i mottak sprekker? Fem akuttleger på Herlev Hospital er oppsagt. Ledende overlege vil fremover være den eneste legen tilknyttet akuttmottaket, skriver danske Dagens Medicin.

Visjonen om å ha akuttmedisinske spesialleger i frontlinjen til å ta imot pasienter i felles akuttmottak er satt på vent. Det fremgår av et internt rundskriv fra administrasjonen til Herlev Hospital.

Sykehuset har planer om at det skal være akuttmedisinske spesialleger på plass når et nytt felles akuttmottak står ferdigbygget, men her og nå betyr beslutningen at tre avdelingsleger og to overleger blir sagt opp fra utgangen av 2010.

Akuttenheten ble etablert 1. februar med intensjon om å bygge opp en selvstendig legestab innenfor det akuttmedisinske området, og har ved flere anledninger blitt fremhevet som en foregangsavdeling innen organisering av akuttmottak.

Les mer om saken i Dagens Medicin