Hopp til hovedinnhold


Droner tar liv, men kan de redde like mange?

De siste fem årene har minst 2400 dødd i droneangrep. Nå har Alec Momont, en student ved Det tekniske universitetet i Delft i Nederland, ledet utviklingen av en ambulansedrone. En flyvende hjertestarter, skriver Side3.

Sjekk demo over.
Som så mye annet er de utviklet for krigføring, men disse fjernstyrte, flyvende maskinene er godt på vei inn i den private og hverdagslige sfæren. Til å ta bilder av eiendommer, levere pakker på døra – og nå, kanskje redde liv.
– Ideen var opprinnelig å bruke droner til et godt formål, i stedet for den negative vinklingen vi er vant med på se i nyhetene, sa Momont til BBC tidligere denne måneden.
Tanken er at den høye dødeligheten av hjerteinfarkt kan reduseres i takt med kortere responstid for nødhjelp. Ifølge tall fra prosjektet overlever kun 8 prosent av alle som får hjerteinfarkt, mens responstiden til ambulanser i snitt er på 10 minutter. Tall for Nederland, etter hva vi forstår.
I Norge kan en utrykning mange steder ta langt over en halvtime, og selv i urbane sentere som Oslo klarer kun halvparten av utrykningene det anbefalte minstekravet på 12 minutter før ambulansen er fremme.
Med ambulansedronen vil de kunne være på åstedet på en tiendedel av tiden, og redde mer enn ti ganger så mange liv.
Dronen kan ta av umiddelbart og fly avgårde i over 100 km/t. Enda viktigere, så kan den ignorere veinettet, trafikk og andre hindre, og fly i en rett linje direkte til pasienten. Den er ekstremt lett, slik at den enkelt kan bæres inn til åstedet.
En defibrillator ligger enkelt tilgjengelig i dronen, og de som har ringt etter hjelp må plassere denne på pasientens bryst. Men dronen er også utstyrt med kameraer og et system for å kommunisere direkte med en ekspert, som følger med og gir veiledning.
Hjertestarteren styres eksternt fra et kontrollsenter på akuttsentralen.
Alt dette er i alle fall planen. Nemlig et nettverk av droner plassert strategisk for kort responstid, med en infrastruktur på plass til å bistå og redde liv. Foreløpig er de ikke i bruk.
Les mer om saken hos Side3