Hopp til hovedinnhold


Droner med hjertstartere skal redde liv

SVERIGE: Helsetjenesten i Skåne funderer på om de skal begynne å bruke droner som kan bære med seg hjertestarter. Det kan gjøre at de kommer raskere fram i utilgjengelige områder og påskynder opplivningsprosessen, ifølge Kristianstadbladet (krever innlogging). 

Les også: Helse nord vil bruke droner til livredning og søk
Mer: Røde kors har allerede to droner
Det er etter et forslag fra Liberalerna at helse- og sykehustjenestene i Region Skåne har bestemt seg for å utrede forutsetningene for å kunne bruke droner i helsetjenesten.
Tidligere om droner: Vil utvikle ambulansedroner
Fra NRK: Droner kan bli framtidens ambulanse
Tidligere har Moderaterna fått gjennom et forslag om å undersøke om droner kan brukes i regionens virksomhet.
Liberalerne har valgt å presisere bruksområdet til at de kan bære hjertestartere til hjerte-lungeredning (HLR).
Bakgrunnen er at 5000 svensker årlig rammes av hjertestans. 69 prosent av disse får hjertestans hjem.
Med droner kan hjertestarter flys ut til området der ambulanser bruker lengre tid. Liberalerne tror også at på sikt kan man også fly ut blod til ulykkesplasser, og insulin og andre medisiner i akutte tilfeller.
Droner (ubemannede fjernstyrte flygende farkoster) er ikke helt utviklet til å møte de krav og regler som kreves i helsetjenesten, pasientsikkerhet og etikk.
Lasteevnen er heller ikke så stor, og det er problemer med dårlig vær og kort aksjonsradius.
Men helsetjenesten i Skåne ser potensialet, ikke minst til at droner kan brukes til å få overblikk ved større aksjoner, så de vil gå videre med forslaget.
Avdelingen for kriseberedskap får i oppdrag å utrede og analysere forutsetningene for å innføre hjertestarterdroner og se hvilke flere områder de kan gjøre nytte.
Les mer om saken hos Kristianstadsbladet (krever innlogging)