Hopp til hovedinnhold


Droner kan sikre mobildekning under ekstremvær og krise

I sommer opplevde vi at styrtregn og jordskred isolerte Jølster fra omverdenen. Veiene ble blokkert og innbyggerne var uten mobildekning i to døgn, skriver digitaliseringsminister Nikolai Astrup i et innlegg publisert på regjering.no.
Vi kan bare tenke oss hvordan det var å ikke kunne ringe sine kjære eller til nødetatene da naturkreftene herjet og man trengte det som mest. Kommunikasjonsbehovet blir ikke mindre når man opplever en krise. Tvert imot.
Vi kommer til å oppleve ekstremvær og ulykker igjen. Og vi kommer til å miste mobildekningen også i fremtiden.
Etter Jølster-ulykken tok jeg derfor initiativ til å få en vurdering av om bruk av droner og annen ny teknologi kan sikre alternativ mobildekning. Nylig leverte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sin rapport til meg under et besøk i Bodø. Der kommer det frem at fremtidige løsninger basert på droner, lavbanesatellitter og ny funksjonalitet i 5G kan være med å sikre at mobildekningen kommer raskere tilbake når mobilnettene faller ned, slik Jølster opplevde.
Regjeringen har de siste seks årene bevilget 270 millioner kroner til å forsterke mobilnettene i mer enn 40 særlig utsatte kommuner, og minst ett område i hver av disse kommunene må ha reservestrøm i tre døgn. Dette arbeidet fortsetter med full styrke, og for 2020 foreslår regjeringen å øke programmet for forsterket ekom med 15 millioner kroner. Dette vil gjøre det mulig å inkludere minst ti nye kommuner i programmet.
Les hele innlegget hos Regjering.no