Hopp til hovedinnhold
Når kommer ambulansedroner? Mohammad Derawi mente om fem år. Fra Ambulanseforum 2018. Foto: Live Oftedahl


Droneambulanser i sikte – kan fly personell til pasienter

Droner som flyr ut helsepersonell til pasienter – framtidsvisjon eller snart virkelighet? spør svenske Tjugofyra7.

– Vi ser på å anskaffe det, jeg tror på konseptet, sier Per Andersson, virksomhetsleder for ambulansetjenesten i Uppsala län.

Forsøksvirksomhet med droner som flyr ut medisiner til pasienter pågår allerede flere steder.

Neste steg i utviklingen kan bli droner som en form for akuttfartøy der helsepersonell flys ut til pasienter.

– Enhetene begynner å få bra kapasitet. De er batteridrevne og klarer strekninger på fire-fem mil. Da begynner det å bli interessant for oss å kjøpe inn et antall. Innen 18-24 måneder tror jeg det blir mer konkret, sier Per Andersson.

Gevinsten er å få ut helsekompetanse og utstyr raskt, deretter kommer ambulansen og kjører pasienten inn til sykehus. Først og fremst handler det om å nå områder der ambulansen har lang responstid.

– Vi har alle hvite flekker i våre fylker, Uppsala län er tettbefolket landsbygd, og vi har skjærgård. Med fire-fem droner kan vi dekke inn hele länet, og nå folk bedre.

Ambulansetjenesten har mange flere mobile ressurser enn ambulanser, Per Andersson ser på dette  som ytterligere en.

– Disse dronene har størrelse som en personbil og kan lande bynært, på plenen. Den kan brukes i mer tettbygd strøk enn tradisjonelle helikoptre. Det her er første steg. Det finnes større modeller, og om ti år kan det være en bra måte å ta med pasienter inn til sykehus.

Er flymåten det største hindret for å gjøre dette til virkelighet?
– Det er en hel del som må løses med luftfartsmyndighetene, slik at slik virksomheten blir trygg. Men det er også en prosess å utvikle dette slik at det blir sikkert for vårt personell. Den skal fly automatisk, det kreves en god del testing før man er helt trygg.

Er det en dyr investering?
– De koster 170 000 dollar. Skal vi bygge ambulansestasjoner og bemanne døgnet rundt er det helt andre summer. Det her går det an å regne inn, og vi kan fylle igjen de hvite flekkene som alle kjemper med.

Per Andersson peker også på at det blir færre sykehus, det skjer regional spesialisering av visse typer helsehjelp, og endringene skjer raskt. Konsekvensen er lengre transporter.

Les mer om saken hos Tjugofyra7