Hopp til hovedinnhold


Dramatisk uten ambulanse

Mer enn åtte av ti arbeidsplasser i Namsos Trafikkselskap (NTS) blir borte hvis selskapene mister ambulansene.

Mer enn åtte av ti arbeidsplasser i Namsos Trafikkselskap (NTS) blir borte hvis selskapene mister ambulansene, skriver Namdalsavisa.

Noen forsvinner alt i 2011, mens flere og kanskje alle blir borte i løpet av 2012.

Uten at det dramatiseres verbalt i årsrapporten fra styret, er det ingen tvil om at NTS er inne i ei skjebnetid.

NTS-konsernet tjener for øvrig ikke penger på egen virksomhet. Resultatet før skatt som kommer til utrykk i regnskapt for 2010, skyldes at NTS får bokført sin andel av overskuddet i selskapene de er deleier i.

I løpet av 2010 ble det 17 færre ansatte i NTS-konsernet. Nedgangen skyldes i all hovedsak redusert aktivitet i godsselskapet Namdalske AS.

Men denne reduksjonen blir bare en bagatell mot det som skjer når ambulansedrifta reduseres og kanskje forsvinner helt.

85 prosent ambulanse

Ved utgangen av året hadde det børsnoterte selskapet totalt 195 på lønningslista.

Dette fordeler seg slik i konsernets virksomhet:

  • 167 ansatte i NTS Ambulanse
  • 22 ansatte i Namdalske
  • Seks ansatte i morselskapet

Det vil si at hele 85 prosent av selskapets ansatte arbeider innen ambulansevirksomheten.

Dette hadde ikke vært så ille hvis de var klart at NTS fortsatt får konkurrere om drift av ambulansene.

Men dette er langt fra sikkert, snarere tvert imot. Mange tror at styret Helse Midt-Norge vil vedta at ambulansene skal drives i egen regi.

Les mer om saken i Namdalsavisa