Hopp til hovedinnhold


Drakamp om redningsdirektør

En felles direktør for Hovedredningssentralene - plassert i nord eller sør? 
Justis- og beredskapsdepartementet vurderer å slå sammen den administrative ledelsen for de to hovedredningssentralene (HRS) på Sola og i Bodø. Sentralene vil i så fall få en felles ledelse, underlagt departementet, skriver Solabladet.
«HRS vil bli ledet av en redningsdirektør lokalisert til enten Sola eller Bodø. Det vil fortsatt være to operative sentraler, henholdsvis på Sola og i Bodø», skriver departementet i stortingsmeldingen om terrorberedskap.

Nord?

Det pågår nå en drakamp mellom regionene rundt de to hovedredningssentralene. I Bodø går de ikke uten videre med på at direktøren bør ha sete på Sola.
– Bodø er sikkerhets- og beredskapshovedstaden i Norge, uttalte bodøordfører Ole H. Hjartøy til Avisa Nordland i slutten av april.
Hjartøy viser til at det er et stort nettverk av beredskapsetater som allerede er lokalisert i kommunen.
Han peker videre på at 80 prosent av søke- og leteområdet Norge har forpliktet seg til å dekke, blir dekket fra HRS Nord-Norge.

Sør?

«Hovedredningssentralen for Sør-Norge, lokalisert på Sola, er etter vårt syn en riktig plassering av denne funksjonen. Redningsarbeidet ved en ulykkessituasjon handler etter vårt syn om oversikt og disponering av ressurser til rett til og i rett mengde», skriver fylkesordfører Janne Johnsen og ordførerne i Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg i et brev til justisminister Grete Faremo.
Les mer om saken i Solabladet