Hopp til hovedinnhold


Dragkamp

Før påske skal Nasjonal helse- og omsorgsplan legges fram for Stortinget, og det pågår derfor en intens dragkamp i regjeringen om framtidig sykehusstruktur.

Før påske skal Nasjonal helse- og omsorgsplan legges fram for Stortinget, og det pågår derfor en intens dragkamp i regjeringen om framtidig sykehusstruktur, står det i lederen i Klassekampen.

* Denne striden bør helst ende med et forslag til variert helsetilbud, som gir befolkningen større trygghet enn i dag.

I Soria Moria-erklæringen står det at ingen lokalsykehus skal legges ned, men det råder full forvirring om hva et lokalsykehus er.

«Folk er ikke dumme. De blir engstelige når de ser at funksjoner forsvinner fra sykehusene. Det er ikke det samme hva som er i bygningen bare det står sykehus på døren», har Torunn Janbu i Den norske legeforening uttalt.

* Legeforeningen mener et lokalsykehus må ha akuttberedskap innen indremedisin, generell kirurgi og anestesi, med tilgang til klinisk-kjemiske og radiologiske tjenester.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har avvist kravet om en definisjon under henvisning til at vi trenger økt spesialisering av norske sykehus.

Men spesialisering står ikke i motsetning til at det ligger et sett med kjernefunksjoner i bunn. Seksjonsoverlege ved Haukeland Universitetssykehus, Jan Sture Skouen, har for eksempel understreket at Norge er et land med lange avstander og vanskelige klimatiske forhold.

Det gjør det helt avgjørende å ha kirurgisk kompetanse i distriktene. «Hva om man må gjøre et keisersnitt, eller har en pasient med alvorlige blødninger om natten? Skal man i slike tilfeller transportere vedkommende med ambulanse i flere timer til et sentralsykehus fordi ambulansehelikopteret ikke kan fly på grunn av dårlig vær», spør Skouen.

* Senterpartiets Kjersti Toppe har påpekt at mellom 60 og 75 prosent av alle sykehuspasienter blir behandlet primært på lokalsykehusnivå.

De vanlige pasientene med de mest vanlige diagnosene utgjør det store flertall av sykehusinnleggelsene i Norge. Disse pasientene kan tjene på å ikke bli videresendt, forutsatt at lokalsykehusene innehar rett kompetanse.

Hvis den rødgrønne regjeringen kommer opp med et gjennomtenkt forslag til helhetlig sykehusstruktur vil den få brei støtte i Stortinget. Og de rødgrønne vil kunne gå inn i høstens valgkamp med hodet først.

Les hele lederen i Klassekampen