Hopp til hovedinnhold
Ambulanse. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl
Ambulanse. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


– Dør folk saktere i distriktene enn i større sentra?

Nordlandssykehuset argumenterte sterkt for likeverdig helsetilbud i PCI-saken, men mener tydeligvis at det er helt i orden med forskjellsbehandling når det gjelder det akuttmedisinske tilbudet til befolkningen i deler av Nordland, skriver tillitsvalgte og verneombud i Vesterålen i et innlegg i Vesterålen Online.

Bakgrunn: Slår alarm om personellmangel i ambulansetjenesten – alvorlig og urovekkende
Slik svarer sykehuset Vesterålen Online: – Turnusene er godkjent av tillitsvalgte
Tidligere: Rykker ut med én ambulansearbeider. Hevder NLSH opererer innenfor lovverket
Vesterålen Online: Fylkesleder Gjertrud Krokaa i Sykepleierforbundet politikerne må komme på banen i ambulansesaken (krever innlogging)

I større sentra, med relativt kort vei til sykehus, er ambulanseberedskapen høy med tilstedevakt på ambulansestasjonene døgnet rundt.

Ute i distriktet derimot, benyttes en gammeldags ordning der ambulansepersonellet sendes hjem på kveld/natt og i helgene, og man baserer seg på utrykninger hjemmefra.

I dag er det slik at det fra Nordlandssykehusets side aksepteres 8 minutter lengre utrykningstid ved hjemmevakt enn når ambulansepersonellet er på stasjonen.

Til sammenligning er dette en ordning som ambulansetjenestene sørpå for lengst har forlatt, fordi hjemmevakt gir et mye dårligere tilbud til befolkningen når det er snakk om rask og viktig medisinsk behandling.

Nye behandlingsformer ved hjerteinfarkt eller slag kan gi denne pasientgruppen et liv helt uten mèn, dersom man får en rask diagnostisering og tidlig oppstart av behandling. Ved hjerneslag så dør 2 millioner hjerneceller HVERT MINUTT et slag er ubehandlet. Med andre ord; DET HASTER! Likeledes er tid en kritisk faktor ved hjerteinfarkt, med behov for raskest mulig diagnostisering og oppstart av behandling.

Dette velger ledelsen ved Nordlandssykehuset å se bort fra for deler av befolkningen i Nordland, gjennom å akseptere forlenget utrykningstid ved ambulansestasjonene med hjemmevakt. Argumentet som brukes mot stasjonsvakt er at det er for dyrt.

Det kan ikke bety annet enn at de anser befolkningen i vårt distrikt Vesterålen (Andøya, Myre og Bø) som mindre verdt enn befolkningen i tettstedene Fauske, Sortland og Stokmarknes.

En annen kritisk faktor er at ordningen med hjemmevakt er svært belastende for personellet. Man må jobbe 5 helger (fredag kl. 08 til mandag kl. 08) i løpet av 12 uker, mens de som har stasjonsvakt jobber 3 helger.

Ifølge et nylig gjennomført prosjekt ved hjemmesykepleien i Bodø, erfarte man at sykefraværet gikk markant ned når belastningene med hyppige helgevakter ble redusert.

Hjemmevakt er også belastende for personellets familier fordi man aldri vet når ektefellen/ samboer må slippe det man har i hendene og halse avgårde fordi alarmen går. Mens kritisk tid løper for pasienten, må personellet ta seg fra bopel til stasjonen i PRIVAT BIL. Vel vitende om at noen kan være i ferd med å dø, må man allikevel overholde fartsgrensene.

På dager med mye trafikk, folk og lekende barn langs gatene, for ikke å snakke om i bobilsesongen, betyr det at det tar uforholdsmessig lang tid, kritisk tid for den skadde eller syke, før man er på stasjonen, og den virkelige utrykningen ut til pasienten kan starte.

Disse faktorene er åpenbart belastende for personellet, og tjenesten sliter med høyt sykefravær. Stor etterspørsel på vikarer har flere ganger ført til at man ikke har klart å skaffe dette, og biler er ved flere anledninger blitt tatt av beredskap fordi det ikke har vært personell tilgjengelig.

At dette viser at personellsituasjonen er prekær og truer liv og helse, burde være åpenbar for alle. Når ledelsen ved Nordlandssykehuset konfronteres med dette, så presterer assisterende klinikksjef Frode Hansen i vol.no å hevde at det er innenfor lovverket å rykke ut med èn ambulansearbeider, og sier at «Når det gjelder å involvere legevakta i akuttoppdrag, er dette rutine».

Her undrar han bevisst det faktum at det IKKE finnes legevakt på kveld/natt og helg i de distriktene der ambulansen har hjemmevakt (Andøya, Myre og Bø). Legevakten i dette tidsrommet er lokalisert på Stokmarknes.

All erfaring fra en rekke andre ambulansestasjoner over hele landet har vist at der hjemmevaktordningene avskaffes, og erstattes med tilstedevakt på stasjon med redusert helgevaktbelastning, reduserer sykefraværet, øker overskudd og trivsel blant de ansatte, noe som igjen fører til redusert vikarbruk og reduserte overtidskostnader.

Ambulansetjenesten i Vesterålen kan stå overfor en kollaps på personellsiden, så nå er tiden overmoden for å endre på ambulansepersonellets arbeidsvilkår.

Les mer om saken hos Vesterålen Online

Innlegget er skrevet på vegne av ambulansepersonell i Vesterålen: Yngve Jakobsen Ambulanseforbundet i Delta, Line Ernestussen Fagforbundet, Ståle Mikal Skaaden, Verneombud