Hopp til hovedinnhold
Ambulansekolonne nordvest i Ukraina. Foto: Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte


Donasjonene har stoppet - de fleste er ødelagt

Som følge av problem med levering av nye ambulanser til Norge har donasjonen stoppet opp. – De fleste som er levert er nok ødelagt nå, sier Jon-Ola Wattø.

Jon-Ola Wattø som er avdelingsleder for prehospitale fellestjenester i Helse Midt-Norge anslår at Norge har levert 30-40 ambulanser til Ukraina. Ambulansene som er blitt sendt til Ukraina har vært eldre biler som uansett skulle skiftes ut. 12 av ambulansene er levert fra Helse Midt-Norge.

På sosiale medier har Wattø sett bilder og videoer av ambulanser som er ødelagt. Ofte har de vært beskutt av russiske styrker. I tillegg er det krevende forhold for ambulansene. Veiene er dårlige og slitasjen er deretter.

– Jeg tror de fleste ambulanse som er levert fra Norge er ødelagt nå, sier Wattø.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har organisert leveranser. Ifølge Sunnmørsposten har de offisielt donert 27 ambulanser til Ukraina i fjor, og 12 året før. Sunnmørsposten skriver også at det i tillegg ble gitt ambulanser utenom DSB i starten av krigen. Arbeidet med å sende ambulanser startet etter at Ukraina sendte rettet en formell forespørsel til EU om hjelp.

Wattø forteller at de siste ambulansene som ble sendt fra Midt-Norge ble levert i fjor høst, og at de gjerne skulle ha gitt flere.

– I begynnelsen av krigen hadde de en egen bilpark i Ukraina. Nå som det meste er ødelagt er behovet enda større. Men nå er det problemer med leveranser av nye ambulanser. Forsendelsene har derfor stoppet opp, sier Wattø.

Sunnmørsposten skriver at i Midt-Norge skal 45 gamle ambulanser skiftes ut så snart det blir tilgang til nye biler.

– Det er kanskje en eller to ambulanser som er aktuelle, men jeg er usikker på om de er i god nok stand til å doneres. Ambulansene som utfases i dag er veldig slitte. De er brukt opp, sier pressevakt Ole Tom Johansen hos DSB til Sunnmørsposten. Han leger til at det er viktig at ambulansene som sendes til Ukraina er i god stand.