Hopp til hovedinnhold


Dødelig dårlig responstid

Minuttene teller når pasienter får hjertestans, men i Groruddalen kommer ambulansen som oftest for sent til de oppdragene som haster mest. Hovedtillitsvalgt Shaukat Hafiz mener pasientsikkerheten er truet, melder Groruddalen.
Amublansetjenesten egne tall for Oslo viser at bydelene Grorud, Stovner, Alna, Østensjø og Søndre Nordstrand har dårligere responstid enn resten av byen.
Ved Kode 1-meldinger, som blant annet omfatter hjertestans, slag og trafikkulykker, har myndighetene anbefalt at ambulansen skal være fremme innen 12 minutter.
I Stovner bydel møtes anbefalingen til responstid ved bare fire av ti utrykninger, i Grorud bydel møtes anbefalingen i 46 prosent av tilfellene og i Alna er tallet 51 prosent. Bjerke bydel har langt bedre oppnåelse da ambulansen er på plass innen 12 minutter i tre av fire utrykninger. I bydelene Østensjø og Søndre Nordstrand oppfylles responstidsanbefalingen i henholdsvis 38 og 46 prosent av tilfellene. I sentrumsbydelen er tallet oppe i 92 prosent.
Trenger biler
Stasjonen på Brobekk har to biler som kjører døgnet rundt, i tillegg har de to biler som er bemannet fra morgen til kveld.
– Problemet er at det nesten alltid er tomt for biler på huset. Det betyr at de er opptatt med oppdrag hele tiden. To til fire biler er for lite til å dekke hele Groruddalen, mener han.
Når Brobekk-ambulansene er på andre oppdrag, er pasienter i dalen avhengig av biler som kommer fra Romerike eller Oslo sentrum. Lengre avstander øker responstiden.
– En annen faktor er at stasjonen på Brobekk ligger for langt unna områder som Grorud, Vestli og Stovner. Det er der vi har flest oppdrag.
– Hvorfor er det flest oppdrag der?
– Det skyldes noen ganger kommunikasjonsproblemer fordi innringer ikke klarer å bringe budskapet korrekt til AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, jour.), og derfor velger operatøren i noen tilfeller å sende en ambulanse for å være på den sikre siden. Men også fordi det er mange som har dårlig helse på østsiden av byen. Det virker å være flere opprag på østkanten enn på vestkanten, sier Hafiz.
Bedre før
For ti år siden var beredskapen i nordøst bedre. Årsaken var at det ble plassert en ambulanse i beredskap på Grorud brannstasjon på døgnbasis.
Les mer om saken hos Groruddalen