Hopp til hovedinnhold


Dobbelt så mange barn i Finnmark dør av skader

I Finnmark er det to og en halv gang større risiko for at foreldre må følge sitt barn til graven, enn i resten av landet, skriver Dagens Medisin.

Les hele studien i Acta Anaesthesiologica Scandinavia: Increased risk of fatal paediatric injuries in rural Northern Norway
Les også nyhetsmelding på Universitetet i Tromsø om studien
Dobbelt så ofte som i resten av landet dør barn i Finnmark som følge av skader. Nå vil Torben Wisborg, spesialist i anestesiologi og overlege ved Hammerfest sykehus, vite hvorfor.
De tre viktigste årsakene til dødsfallene er fallskader, trafikkskader og selvmord. Her skiller ikke Finnmark seg ut, og har samme fordeling på skadene som resten av landet.
– Farligere i periferien
– Man kan spørre om livet er farligere i periferien. Det er det, sier Wisborg til Dagens Medisin.
I en studie har Wisborg og kolleger sammenlignet Finnmark med Hordaland, uten Bergen og Bergen kommune.
De finner at risikoen for å bli utsatt for personskade i forbindelse med trafikk, er lavere i Finnmark enn i Hordaland – og lavere enn i Bergen. Men risikoen for å dø av en trafikkskade, er mye høyere i Finnmark, sammenlignet med de to andre stedene.
– Tilfeldig?
– Vi har sett på om dette gjelder for barn. Årsaken til at vi startet studien, er at det var en nasjonal studie i 2012 som fant at barn i Finnmark har tre ganger høyere risiko for å dø etter skader sammenlignet med resten av landet. Vi ville gjøre denne studien for å sjekke om dette viste seg å være et «tilfeldig blaff».
– Vi så på alle barn som var i kontakt med spesialisthelsetjenesten kontra resten av landet, som hadde skadet seg så mye at de ble innlagt, men ikke døde. Deretter så vi på hvor mange traume-alarmer som ble utløst, og på dødsfall, forteller Wisborg, som også er professor II ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø. Han la frem resultatene av studien for Helse- og omsorgskomiteen da de besøkte Hammerfest nylig.
I tidsperioden fra 1998 til 2007 var det to og en halv ganger så mange som døde i Finnmark, sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. I perioden 2008 til 2015 ble tallet halvert – men det ble det også nasjonalt.
– Ikke dårligere sykehus
–  Det var ikke noe klart mønster på dødsårsak: Det har riktignok vært en del barneselvmord i Finnmark, men det er det ikke lenger, så dette er ingen forklaring.
Fordelingen av skadetyper og dødsårsaker var identisk i Finnmark og resten av landet.
– Det skyldes heller ikke dårligere sykehus, fordi de fleste dør før ambulansen kommer, fra rundt 70–80 prosent.
– Ungdom i Finnmark er heller ikke mer spinnville enn andre, tilføyer Wiborg. For antallet døgnopphold for ikkedødelige skader var bare halvparten i Finnmark, sammenlignet med resten av landet.
– De har jo færre innleggelser for skader. Og det er ikke flere selvmord her. Så vi har et problem. Nå må vi forske mer på dette på et nasjonalt nivå.
Wisborg har tro på en kommisjon som gransker hvert av barnedødsfallene.
– Grunnen til forskjellen blir ren spekulasjon. Vi bør se nærmere på det enkelte dødsfallet umiddelbart etter at det har skjedd. Slik som vegvesenet gjør når det har vært en ulykke, må vi sende ut en kommisjon som kan se på hva som har skjedd, sier han.
Les mer om saken hos Dagens Medisin