Hopp til hovedinnhold


DNK vurderer nye batterier for økt reservestrøm

Ekstremvær de siste årene har vist hvor sårbart samfunnet er ved strømutfall. Vi ønsker derfor å øke reservestrømberedskapen i Nødnett og ser nå på mulige tekniske løsninger, sier avd. dir. i DNK, Cecilie B. Løken.

Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner og innsatspersonell vil være avhengig av, både i det daglige og under kritiske situasjoner og store hendelser.

- Nødnett er bygget robust med strenge krav til både oppetid og dekning. Likevel er det et behov for økt reservestrøm, både for basestasjoner og transmisjonsnettet i Nødnett. DNK har derfor besluttet å se nærmere på aktuelle tekniske løsninger som kan heve reservestrømberedskapen i Nødnett til et nivå som møter økte krav og forventninger, sier Løken.

Les mer om saken hos DNK