Hopp til hovedinnhold


DNB setter markedsføringen av nødnummer for dyr på pause

Veterinærforeningen mener DNBs reklamekampanje knyttet til nødnummer for dyr svekker dyrevelferden, melder Vetnett.
Bakgrunn: Nå lanseres et eget nødnummer for dyr
Partene har hatt møte og DNB har gitt Veterinærforeningen beskjed om at man stopper markedsføringen og tar en pause i ytterligere kommunikasjon av det etablerte nødnummeret.
I møtet kom Veterinærforeningen med følgende råd:

  • Norske kommuner, som har ansvaret for veterinærvakt i hele landet og for organisering av viltnemder, må informeres om at det arbeides med et felles nødnummer med direkte oppkobling til kommunenes vakttelefon. På den måten vil kommunene sikres eierskap til et felles nødnummer.
  • De kommunene som ennå ikke har etablert særskilt vakttelefon for veterinærvakt må oppfordres til å etablere slike.
  • Den lovpålagte kommunale veterinærvakten må utgjøre basis for et nødnummer til dyr. Denne ordningen eksisterer allerede i hele landet. Den sikrer nødhjelp og dyrevelferd for alle dyreslag og er samfunnets førstelinjeberedskap mot smittsomme dyresykdommer.
  • Det oppfordres til å arbeide for et felles telefonnummer som koordinerer den kommunale vakten på linje med det nasjonale legevaktnummeret. Det er urealistisk at norske myndigheter vil tillate at 114 benyttes til en nasjonal nødtelefon for dyr. Nummeret er sperret fordi det er risiko for feiloppringing til nødetatene.
  • Et nødnummer for dyr må gjelde for alle dyr, ikke bare kjæledyr. Alle syke eller skadede dyr har lovpålagt rett til hjelp.
  • Nødnummeret som er foreslått bør stenges inntil et fungerende system er på plass og testet, slik at ikke dyreeierne må gjennom unødvendige ekstra telefonrunder før de kommer fram til en veterinær.

Veterinærforeningen mener at kampanjen demonstrerer manglende kunnskap om den eksisterende lovpålagte kommunale veterinærvakt for dyr. Den lovpålagte kommunale veterinærvakt for dyr må være hjørnesteinen i et eventuelt felles nødnummer for dyr.
Frem til det faktisk er mulig å knytte et slikt nødnummer opp mot den lovfestede kommunale veterinærvakten mener Veterinærforeningen at DnB må sette det videre arbeidet på pause.
Veterinærforeningen ser at et felles nødnummer kan være nyttig, men dette må knyttes til den lovfestede kommunale vakten. Et kommersielt selskap kan ikke overta en lovpålagt offentlig oppgave.
Les mer om saken hos Vetnett