Hopp til hovedinnhold


Disputas om traumesideleie versus ryggleie

Per Kristian Hyldmo disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Stavanger 6. april 2017. Hans doktorgradsarbeid peker på en ny metode for transport av bevisstløse, skadde pasienter, skriver Universitetet i Stavanger i en pressemelding.

Les også: Hele landet ser til livreddende sørlandsk metode
Hyldmo forsvarte avhandlingen Basic airway management in unconscious trauma patients. Current evidence for benefit and harm with special focus on the lateral trauma position.
Det er vanlig å anta at bevisstløse, skadde pasienter som ligger på ryggen har større risiko for pusteproblemer på grunn av ufrie luftveier enn hvis de ligger på siden.
Men, ifølge eksisterende dogmer, kan det være reell fare for å forverre en rygg- eller nakkeskade hvis pasienter blir snudd over på siden. En ny metode, traumesideleie, søker å kombinere begge disse hensynene, og kan brukes under transport når bare personell med grunnleggende opplæring er tilgjengelig.
I sitt doktorarbeid har Hyldmo gjennomført to systematiske oversikter, og funnet evidens for reel fare for ufrie luftveier i ryggleie. På den andre siden fant han ingen publikasjoner som tyder på at det å bli snudd på siden fører til forverring av rygg- eller nakkeskader.
Videre har han i to kadaverstudier funnet at det er betydelig bevegelse i ustabile nakkebrudd ved ulike metoder for å snu pasienter på siden. Den mye brukte og antatt trygge tømmerstokkrullen og det nye traumesideleiet ga sammenlignbar bevegelse i nakkebruddet, mens vanlig stabilt sideleie medførte større bevegelse i bruddet.
Tidligere intervju med Hyldmo: Nakkekragen i søpla?
Les også: E-læringskurs i spinal stabilisering på Nakos