Hopp til hovedinnhold


Disputas om ulykker på onsdag

Lege og forsker, Thomas Kristiansen, har studert forskjeller mellom by og land for ulykker og behandlingstilbud. Studiene har funnet at helseressursene sentraliseres samtidig som risiko for ulykkedødsfall er størst i distriktene, skriver UiO Institutt for klinisk medisin.
Tid og sted for disputasen: 5. juni 2013  klokken 12:30, Auditoriet, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 18, Oslo.
Prøveforelesning: 10:30, Auditoriet, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 18, Oslo.
Tema: Preventing fatal injury, and improving trauma outcomes: where now for Norway.
I sin avhandling har Kristiansen kartlagt en økende grad av overføring av pasienter fra andre sykehus til spesialisert traumebehandling ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål (OUS) gjennom en niårs periode.
Funnene viser at pasientgrupper, henvisningsårsak, ressursbruk og overlevelse varierer med avstand fra henvisende sykehus til OUS.
Traumeressursene tilgjengelig på alle henvisende sykehus i Helse Sør-Øst har og blitt undersøkt, og det er funnet manglende implementering av retningslinjer som skal sikre at hardt skadde pasienter i distriktene tidlig blir henvist til høyere behandlingsnivå.
Kristiansen konkluderer med at den økte kvaliteten vi kan forvente ved å sentralisere behandlingen av alvorlig skadde, i større grad må gjøres tilgjengelig for befolkningen i distriktene. Vi står ellers i fare for å øke ulikhetene mellom by og land i norsk traumeomsorg.
Les mer om disputasen på UiOs nettside