Hopp til hovedinnhold


Disputas i Oslo

3. februar skal Andres Neset forsvare dokorgraden om prehospital resuscitering av hjertestans. Han har undersøkt lekfolk i alderen 50 – 75 år. Dette er den aldersgruppen som har størst risiko for å bli vitne til hjertestans, men er likevel en gruppe som i liten grad er studert tidligere.
Vi har testet folk i denne aldersgruppen i to ulike, simulerte hjertestansscenarier.
Våre funn viser at denne aldersgruppen er i stand til å utføre brystkompresjoner av høy kvalitet, både ved optimaliserte og ved mer realistiske forhold. Våre testdeltakere utførte HLR i 10 minutter, som er sammenlignbart med gjennomsnittlig utrykningstid for ambulanser.
Ved måling av puls på testdeltakerne og fra intervjudata fant vi at den fysiske belastningen av å utføre HLR var moderat.
Kvaliteten på brystkompresjonene ble heller ikke dårligere utover i testen. Disse funnene viser at dette er en aldersgruppe som både er motiverte og i stand til å utføre livreddende HLR.
Tid og sted: 3. feb. 2014 13:15, Rødt Auditorium i Laboratoriebygget (Bygg 25, 1.etg.) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo.
Les mer om disputasen på Universitetet i Oslo sine nettsider