Hopp til hovedinnhold


Direkte til regionsykehus for utblokking

Det anbefales at ambulanser med infarktpasienter fra utkantstrøk kjører direkte til nærmeste regionsykehus for utblokking.

Det anbefales at ambulanser med infarktpasienter fra utkantstrøk kjører direkte til nærmeste regionsykehus for utblokking, skriver Dagens Medisin.

Dette kommer frem i doktoravhandlingen til Ellen Bøhmer, som disputerer ved Kreftsenteret ved Ullevål sykehus 13. mai.

Etter at lignende resultater fra utlandet viser det samme, er rask utblokking nå anbefalingen.

Foretrekker utblokking
Utblokking er i dag foretrukket behandling av hjerteinfarkt, men ved lange avstander til sykehus har blodproppoppløsende medisin vært et alternativ – siden det kan gis utenfor sykehus.

I avhandlingen har Bøhmer sett på ulike effekter av direkte transport til utblokking etter trombolysebehandling av infarktpasienter som bor utenfor tettbebygd strøk.

Færre hjerteinfarkt
Studien, som dog var liten, viste at det var færre hendelser i gruppen som ble sendt direkte til utblokking. Forskjellen besto hovedsakelig i noen færre nye hjerteinfarkt.

Les mer om saken i Dagens Medisin