Hopp til hovedinnhold


Direkte pasientinfo fra ambulanse til akuttmottak

DANMARK: Akuttlegebilen på Kolding Sygehus er ett av tre teststeder i landet, som prøver ut en ny elektronisk prehospital pasientjournal i samarbeide med akuttmottaket i Kolding. Det er Danske Regioner som står bak den prehospitale pasientjournalen (PPJ) som skal være landsdekkende, skriver Region Syddanmark.

Men først skal «barnesykdommene» ryddes av veien og derfor blir PPJ testet ut av det personalet som skal bruke verktøyet i felt.
Overlege og leder av akuttlegebilen i Kolding, Dennis Köhler, ser flere fordeler med en PPJ.
Sparer dobbeltarbeid
– Det betyr at data og bilder som tastes inn i PPJ ved et trafikkuhell på Lillebæltsbroen like etter kan ses i akuttmottaket. Hittil har vi skrevet papirjournal for hånd mens akuttlegebilen eller ambulansen kjører med høy hastighet. Det gir ikke alltid særlig lesbare notater og dermed oppstår det risiko for feil, forklarer Köhler.
Han ser også en stor fordel i at all informasjon nå blir samlet ett sted, likegyldig om det er en ambulansearbeider eller lege som har tastet det inn.
– Slik jeg ser det vil vi i større grad enn før starte forløpet der ut hos pasienten. Vi sparer dobbeltarbeid og gjentakelser ved at akuttmottaket allerede vet når vi kommer med pasienten hvilke medisiner vi har gitt og hvordan pasientens tilstand er, sier Köhler.
– Sparer tid
Den nye prehospitale pasientjournalen ligner en klumpete Ipad og veier en kilo. Den har innebygget scanner, så pasientens cpr-nummer kan scannes direkte fra sykeforsikringskortet. Det er også innbygd to kameraer, slik at ambulansepersonell kan ta bilder på ulykkesstedet, så de kan dokumentere overfor personellet på akuttmottaket hvordan de for eksempel fikk pasienten ut av en smadret bil.
Overlege Santa Pilgaard er en av dem som har testet det nye utstyret.
– Vi sparer tid på ulykkesstedet fordi vi ikke trenger å bruke tid på å personellet på akuttmottaket informasjon via telefon, da de kan følge med på alle opplysninger som vi allerede har tastet inn på en skjerm inne hos dem. PPJ regner selv ut traumescore, så akuttmottaket kan være veldig godt forberedt når vi kommer inn med pasienten, forklarer Pilgaard.
Chatfunksjon
Sykepleier på akuttmottaket Tina Kongsted bekrefter at de også er meget glade for den nye elektroniske prehospitale pasientjournalen.
– Vi kan se hvordan pasientens tilstand utvikler seg mens ambulansen er på vei inn til oss, og det betyr at vi kan forberede oss mye bedre. Det er også en chatfunksjon som vi har brukt i noen situasjoner hvor det er ting vi synes det ikke skal snakkes om foran pasienter eller pårørende i situasjonen.
I løpet av den første testperioden i desember ble PPJ’ens robusthet testet på dramatisk vis. På vei til et ulykkessted kjørte ambulansen feil på glatt føre, skled ut og rullet rundt. PPJ'en fløy ut av vinduet i 100 kilometer i timen, men virket likevel etterpå.
PPJ testes også ut Region Midt og Region Hovedstaden.
Les mer om saken hos Region Syddanmark