Hopp til hovedinnhold


Digital konferanse: Andre dag

Andre dag er viet akuttmedisinske temaer fra fødsel til alderdom, men først må vi touche innom E.

Første dag i vår digitale konferanse var viet ABCD, men vi må jo innom E også!

E, er "everything else" og så mangt, exposure - eksponering, environment - miljø, og de momenter man ikke har fått med i ABCD. Her skal vi konsentrere oss om hypotermi.

Aktiv oppvarming

Å hindre nedkjøling redder liv. Men hva med aktiv oppvarming? Er de frivillige bedre enn den profesjonelle ambulansetjenesten? Vi får høre om hypotermiløftet - forebygging og behandling av hypotermi i praksis, fra Live Kummen som både er overlege i anestesi på OUS og prosjektleder i Norsk Folkehjelp.

Videre går det slag i slag fra fødsel til alderdom.

Fødsel - baby

En vellykket klassiker på vår fysiske konferanse har vært workshop med to jordmødre fra Ullevål. Nå gir de en digital versjon, og flere får muligheten til å se Christian Engelhart og Karoline Fjellseth i aksjon.

Det er selvfølgelig lov å stille spørsmål underveis!

Norsk resuscitasjonsråd (NRR) har en prehospital og en inhospital algoritme for gjenoppliving av livløse nyfødte. Vi ønsker å ta en gjennomgang av dette.

Prehospital smertelindring

Videre vil det bli rundt en times sesjon med ulike innlegg om prehospital smertelindring. Her er det store ulikheter i ambulansetjenestene.

Hva viser den nyeste forskningen og evidensen om prehospital smertelindring?

Vi har fått tre interessante og dyktige innleggsholdere på dette, og jobber med å få et innlegg til på plass.

Den eldre pasienten

Dette er ambulansetjenestens største "kundegruppe". Det er derfor også den pasientgruppen prehospitalt personell bør ha mest inngående kjennskap til.

Vi har vært så heldige å få dyktige Torgeir Bruun Wyller til å holde innlegg, og ønsker å få på plass en innleggsholder til.

Velkommen

Ambulanseforum har ikke hatt konferanse siden 2019, og vi savner å møte fagfolk og folk i denne bransjen fysisk. Vi håper dette blir mulig til høsten.

I mellomtiden gir vi dere muligheten for to dager med faglig påfyll av første klasse.