Hopp til hovedinnhold
Snart klare til start. Foto: Live Oftedahl

Dette var kasuistikkene på EMS Trøndelag sitt ambulansemesterskap i 2019

Trøndersk mesterskap: Snart klare til start. Foto: Live Oftedahl


Internasjonale ambulansemesterskap kjører gjerne hardt på medisinske og traumekasuistikker, og muligens en masseskade.

I Norge og Trøndelag føyer man gjerne på noen case som tester de menneskelige faktorene: teamarbeid, kommunikasjon og etikk.

Bak et ambulansemesterskap er det mye planlegging og mange folk i sving.

EMS Trøndelags 24 deltakere krevde et apparat på mellom 70 og 80 dugnadsvillige i kulissene. De er dommere, «AMK», markører og sminkører, og hjelper til med alt som må gjøres for at dette skal gå som smurt.

Kasuistikkene: 

  • En PLIVO-hendelse (pågående livstruende vold)
  • En fallskade
  • Pustevansker
  • Et terminalt sykt barn
  • Flere brannskadde og hypoterme fra båt.
  • En memoreringscase 71 grader nord-stil.

Flotte samarbeidspartnere i år var Stjørdal brann- og redning på den kombinerte brann og vann-kasuistikken og Stjørdal lensmannskontor på en PLIVO-aksjon.

Elever og lærere fra ambulansefaget ved Lukas videregående skole var markører på kasuistikkene.
Å være ambulansefagelev krever også skuespillerevne!

US Marines bisto på fallkasuistikken som også bød på engelsk kommunikasjon.

Markus som er lærling på Stjørdal og Charlotte Eidem fra Norsk Folkehjelp hadde sminket markørene hyperrealistisk.

Sist men ikke minst: Kasuistikkene og dommerskjemaene har blitt laget av Karstein Hollås, Kjell Valdemar Valø og Haldor Kvello.

Kasuistikken med det døende barnet står Halvor Nordby, professor i etikk og kommunikasjon, for.Det er trolig første gang i verden man har denne casen i en ambulansekonkurranse.

Team Levanger får utdelt første case. Å nei! PLIVO! Foto: Live Oftedahl

Team Levanger får første «oppdrag» klokka ti, og skjønner umiddelbart at første kasuistikk er et oppdrag med pågående livstruende vold. Det regner de som en hard start, så den umiddelbare reaksjonen er: «Å nei!»

De ankommer stedet og må følge med en politikvinne til et hus. Her blir det behandling både av knivstikk i armen og magen på to markører i en råkjeller.

Plutselig eskalerer det, og det blir avfyrt skudd i etasjen over.

En fossblødende femur får turnike av Andreas Oldren som får den våte jobben.

Team Levanger er raskt fram med bæreseilene og klar for å evakuere. Foto: Live Oftedahl

Etter endt gjennomføring er tonen blitt en annen, enn den initiale gruingen.

– Dette var knall!

Adrenalin og endorfiner i god blanding som snakker der altså.

Team Raske Damer på fallkasuistikk. Ingen følelse i nedre ekstremiteter hos markøren. Foto: Live Oftedahl

Oppi skogen har US Marines vært og klatret og en av soldatene har falt ned 3-4 meter. Hun har ingen følelse i bena.

Team Raske Damer gir smertelindring til kall og redd fallpasient som i tillegg snakker engelsk. Foto: Live Oftedahl

Team Raske damer er raskt framme med spinal stabilisering, smertelindring før og etter forflytning, og forflytning til vakuummadrass og over på båre.

Vikarlaget på vei inn til PLIVO-case. Foto: Live Oftedahl

PLIVO-casen har ikke så mange skadde at det bare blir tid til lett triagering. Det gir litt flere behandlingsmuligheter til markørene.

Når Vikarlaget tar med Corpulsen inn kan det høstes mange poeng i en konkurranse som denne.

Thale prikker nok inn de fleste poeng det går an å få på denne markøren. God primær og sekundærundersøkelse. Oksygen, væske og det meste en knivstukket i magen kan få før man for lov å forlate åstedet av politiet. Foto: Live Oftedahl
Kasuistikken: Et terminalt sykt barn. Hvordan behandle mor og barn? Foto: Live Oftedahl

I fjor hadde EMS Trøndelag en psykiatricase.

I år var en av de mer overraskende utfordringene et oppdrag hvor de måtte hente et døende barn og en sorgfull mor. Altså en av de stille, tunge turene.

Her må deltakerne finne fram det de har av omsorg, empati og klokskap. Foto: Live Oftedahl

Ambulansehverdagen byr på en variert hverdag på oppdragsfronten og noen ganger brå overganger.

Neste kasuistikk er to brannskadde som er hentet opp av sjøen av Stjørdal brann- og rednings sin båt. Her er det bare å ta på seg innsatsleder helse-vesten.

Innsatsleder brann synes ILH får orden på sakene og prioriteringene. Foto: Live Oftedahl