Hopp til hovedinnhold


Dette var de vanligste traumeskadene i fjor

I 2021 utgjorde transport- og fallulykker den største andelen av traumeskader i Norge. Det viser tall fra Nasjonalt traumeregisters årsrapport.

I 2021 var det 9555 traumehendelser i Norge. 66 prosent av pasientene var menn, og median alder var 44 år.

Innen 30 dager etter ulykken døde 365 av de skadde pasientene. 139 av disse var definert som lettere skadd, det vil si har lav alvorlighetsscore (ISS <15).

Eldre over 64 år stod for 75 prosent av alle døde , og pasienter som falt fra egen høyde og opptil en meter (lavenergifall), utgjorde oppsiktsvekkende gruppen med høyest dødelighet.

Denne gruppen utgjorde 20% av alle traumeskadene i fjor, og 63% av disse var over 64 år.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.