Hopp til hovedinnhold


Dette kan bli kravene til ambulansen i framtiden

«Ambulansetjenesten er ryggraden i norsk akuttmedisin utenfor sykehus. Dessverre henger ikke kompetansekravene med i utviklingen», skriver Stephen Sollid som er fagansvarlig på masteren i Prehospital Critical Care.

Fra Ambulanseforum nr. 3 2016. Tekst: Stephen J M Sollid

Økende kompleksitet, flere eldre og kronikere prehospitalt, og sentralisering av spesialisthelsetilbud gir nye utfordringer i ambulansetjenesten.

En måte å møte dette på er å styrke grunnutdanningen i ambulansefaget og gi ambulansearbeidere vurderingskompetanse. En slik kompetanse kan styrke ambulansetjenestens funksjon som «portvokter» for sykehusene, og gi bedre pasientsikkerhet.

Det vil også bidra til å oppfylle Samhandlingsreformen i samarbeid med kommunene. Ambulansetjenesten har vært i en rivende utvikling de siste tjue årene.

Stephen J. M. Sollid


  • er førsteamanuensis og fagansvarlig for Master in Prehospital Critical Care (PHCC) på Universitetet i Stavanger,
  • hvor de utdanner ambulansearbeidere, sykepleiere og leger i en felles utdanning.
  • Han er også luftambulanselege på Lørenskog, og sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.