Hopp til hovedinnhold


- Dette er unntaket, ikke regelen

Fungerende ambulansesjef i Fonna bekrefter at to vikarer i én ambulanse kan forekomme.

Fungerende ambulansesjef i Fonna bekrefter at to vikarer i én ambulanse kan forekomme.

– Men det er unntaket og ikke regelen, sier Sven Ytreland, fungerende ambulansesjef i Helse Fonna.

Han legger til at i slike tilfeller forsøkes det å bemanne ambulansen med personell med en fast stillingsandel eller med erfarne vikarer.

– Og det er aldri langt til en assisterende ambulanse. Alternativet er å la ambulansen stå, sier Ytreland.

Kompetente vikarer

Flere av vikarene i ambulansetjenesten oppfyller ikke kravene i forskrift om beredskap og kompetanse fordi de ikke har hatt et kurs som utgjør minimumskravet for nødvendig kompetanse.

– Men noen av våre vikarer besitter en medisinsk kompetanse som går langt utover dette vikarkurset. De som ikke har godkjent vikarkurs, er medisinstudenter, sykepleiere eller vikarer med ambulanseutdanning fra forsvaret.

Får nødvendige kurs

Sven Ytreland er nå gått ut i ferie og Lars Gunnar Nilsen fungerer i hans sted. Nilsen forteller at det er autorisert fagarbeider i ambulansen som skal gi medisiner, mens vikaren assisterer. Dersom det kun er vikarer i bilen, skal de ha et medikamentkurs som går over to dager.

– Har alle vikarene dette kurset?
– Det skal være regelen, sier Nilsen.
Alle skal også ha opplæring i bruk av hjertestarter.
– Vi kan ikke ha en bil i drift uten at det kan brukes hjertestarter, sier Nilsen.

– Lempet på kravene

Noen av vikarene imøtekommer ikke alle kompetansekravene beskrevet i forskrift for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus fordi de ikke har fullført praksis på intensivavdeling, operasjons-anestesiavdeling og kirurgisk/medisinsk avdeling. – Vi lempet på kravene og ga dispensasjon til en del på kurset fordi de hadde en helsefaglig bakgrunn som tilsa at de ikke trengte nødvendig hospitering, forklarer Sven Ytreland.

– Hadde alle en helsefaglig bakgrunn?
– I alle fall på det siste kurset. Nå prøver vi å få gjort om hospiteringen slik at den blir mer relatert til det kursdeltakerne skal jobbe med.

Ikke gnitne

Ytreland sier ambulansetjenesten gjør det de kan for å tilby en best mulig tjeneste, og at de ikke går for langt i å spare penger.

– Men det er dobbelt så dyrt å la fast ansatte i heltidsstillinger jobbe overtid som å la en deltidsansatt eller vikar ta en ledig vakt, sier Ytreland, som mener at de ansatte har tillit til ledelsen.

Ytreland tilbakeviser at ambulansetjenesten forsøker å skjule hvem som er lærlinger ved å fjerne "lærling" fra ambulanseuniformen.

– Vi ønsket at våre uniformer skal være noenlunde likt utformet som politiet sine, og derfor er det bare distinksjonene som viser grad av utdanning, sier Ytreland.

Endret vaktlista

Ifølge Lars Gunnar Nilsen skal ingen vikarer jobbe 18 døgnvakter på tre uker i ambulansetjenesten. Han er ikke kjent med vaktlistene Haugesunds Avis har, som viser at en vikar jobber nesten tre uker i strekk.

– Ifølge mine lister skal vikaren kun jobbe ni vakter på tre uker, og maks tre vakter i strekk, sier Nilsen.
– Hva er forklaringen på at vikarens vakter er halvert?
– Jeg antar at vaktlista må ha blitt endret på.

Nilsen vil ikke sende oppdaterte vaktlister til Haugesunds Avis. Andre kilder hevder derimot at vaktlistene ikke er endret og viser at en vikar skulle jobbe 18 vakter på tre uker, ti av vaktene i strekk.