Hopp til hovedinnhold


– Dette er et sort hull beredskapsmessig

Det uttalte Ole Valen, regionsjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse under sitt møte med Hedmarks toppkandidater og stortingsrepresentanter i går. Man ønsker å etablere en ny helikopterbase i området, og Ringsaker er ett av alternativene.

Det uttalte Ole Valen, regionsjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse under sitt møte med Hedmarks toppkandidater og stortingsrepresentanter i går. Man ønsker å etablere en ny helikopterbase i området, og Ringsaker er ett av alternativene, skriver Østlendingen.

Les også i Gudbrandsdølen Dagningen: Enighet om ny luftbase

Basene som blir brukt per i dag er Lørenskog, Ål og Dombås. Responstiden kan imidlertid være lang, derfor presser stiftelsen nå på politikerne for å få på plass en luftambulansebase i Innlandet.

Stort behov
I Hedmark og Oppland bor det om lag 380 000 mennesker. I tillegg er det i perioder mange turister her, og stor gjennomgangstrafikk.

– De prehospitale tjenestene er gode. Man har 51 ambulanser på døgnbasis, men det er et stort område som skal dekkes. Dessuten er ikke ambulansene utstyrt med det samme utstyret og personellet som luftambulanse. Vi tar sykehuset ut til pasienten, sier sjeflege Stephen Sollid.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har 45 000 ambulanseoppdrag årlig. 14 000 av disse er i Hedmark og Oppland, og her kan det gå opp til halvannen time før helikopteret er på plass.

En helikopterbase koster til sammen 40 millioner kroner årlig. 30 millioner av dette går til drift, mens resten går til medisinske leveranser.

Norge har i dag 11 luftambulansebaser, og Norsk Luftambulanse AS er operatør ved åtte av disse.

– Vi ønsker at det etableres tre nye baser. En i Innlandet, en i Grenlandsområdet og en rundt Harstad. Innlandet har i dag et dårligere akuttmedisinsk tilbud enn det som er satt som standard for resten av landet. Derfor er det viktig for oss å nå ut til politikerne slik at de får gjort noe med beredskapen, sier generalsekretær Åslaug Haga.

Les mer om saken i Østlendingen