Hopp til hovedinnhold


Dette døde nordmenn av i fjor

Mens færre dør av hjerteinfarkt og hjerneslag, holder dødstallene for lungekreft og kols seg stabile, viser nye tall fra Dødsårsaksregisteret, ifølge NRK Norge.

Oversikten er samlet inn på oppdrag for Folkehelseinstituttet og ble offentliggjort i dag.
Ifølge tallene ble det registrert 40.000 dødsfall i Norge i løpet av 2013 hvor man kjenner dødsårsaken.

Færre dør av dårlig hjerte

Statistikken viser at det fortsatt blir færre og færre nordmenn som dør som følge av hjerte- og karsykdommer.
Mens det i 2012 ble registrert 13.000 dødsfall hvor dette var oppgitt som dødsårsak, viser tallene for 2013 en nedgang på 900 tilfeller til totalt 12.100 dødsfall.
Ifølge Folkehelseinstituttet gjelder nedgangen både hjerteinfarkt og andre beslektede hjertesykdommer. I tillegg er det nedgang i antall hjerneslag med døden til følge.
Totalt døde 37.709 personer av sykdomsrelaterte dødsfall.

Stabile røykedødsfall

For røykerelaterte sykdommer som lungekreft og kols er det så og si ingen endring fra 2012. Statistikken viser at rundt 2000 døde av kols i 2013, og 2100 av lungekreft.
Selv om færre røyker nå enn tidligere, vil det ta tid før man ser effekten på krefttallene, opplyste Kreftregisteret da de la fram sin statistikk tidligere i år.

Selvmord

Selvmordstallene har variert mellom 550 og 600 tilfeller de siste fem årene. Tallene for 2013 viser at 556 nordmenn valgte å ta sitt eget liv.

Trafikkdødsfall

Av de 40.000 som døde i fjor døde 2000 av dem i ulykker.
I trafikken var det en betydelig økning i antallet dødsfall knyttet til trafikkulykker.
Dødstallene gikk opp fra 187 i 2012 til 255 dødsfall i 2013. De fleste dødsfallene skjedde på sommeren og tidlig på høsten, viser statistikken.
Da trafikktallene ble klare i vinter, viste det at det er flest dødsulykker blant personer over 45 år enn tidligere. Mens 95 prosent av bilførerne bruker bilbelte, er det over 40 prosent av dem som omkommer i trafikken som ikke hadde på seg belte.
I tillegg til manglende bruk av sikkerhetsutstyr bidrar fart og rus sterkt til mange dødsulykker.
Les mer om saken hos NRK